Eşti aici

Cerc pastoral la Parohia Momotești - Drăgășani

23 Martie 2018 / Administrativ

Cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua de 21 martie 2018, la Parohia Momotești din Municipiul  Drăgășani, a avut loc întâlnirea preoților din cadrul cercului pastoral- misionar Drăgășani.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, după care părintele Bușagă Iulian- Mădălin a susținut referatul Unitatea Bisericii în fața persecuțiilor și ereziilor, precum și în fața curentelor filosofice și ideologiilor politice.

Lucrarea părintelui a fost bine structurată și documentată, fiind evidențiată unitatea Bisericii prin credința în Dumnezeu și cultul creștin, această întâlnire fiind prima din seria referatelor dedicate Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română. Părintele a subliniat credința de nezdruncinat a creștinilor în fața persecutorilor, fundamentată pe nădejdea în răsplata divină și pe faptul că Biserica este întemeiată pe jertfa Mântuitorului: „Sfânta Biserică este instituţia divino-umană care a luat fiinţă în mod nevăzut sau tainic pe cruce, prin patima Fiului lui Dumnezeu, iar în mod văzut, prin pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli în forma unor limbi ca de foc, în ziua Cincizecimii" (Faptele Apostolilor, cap.2). Totodată, acesta a expus și motivele pentru care Biserica a fost persecutată de-a lungul istoriei: Motivul tuturor necazurilor a fost şi a rămas ura: Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis (Ioan 15, 18-21).

Prezent la lucrările cercului pastoral, Părintele Protoiereu de Drăgășani, Dumitrașcu Ion, a apreciat referatul susținut și a propus inițierea și dezvoltarea unor proiecte cu caracter educativ și social pentru intensificarea misiunii pastorale în parohii.

Alte articole despre: