Eşti aici

„Prin viața sa aleasă, Sfântul Pantelimon s-a umplut de iubirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt și a dobândit comoara evlaviei și virtuțile evanghelice”

27 Iulie 2022 / Viața Eparhiei

„Sfântul Pantelimon a ales calea sfințeniei și s-a făcut părtaș darurilor celor alese ale Părintelui Ceresc, oferind nu doar leacuri pentru dobândirea sănătății trupești, ci și mărturia credinței în Tămăduitorul Cel Sfânt și Dumnezeiesc, astfel încât a devenit moștenitor al bunătăților veșnice”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Mănăstirii „Sfântul Mucenic Pantelimon” din Drăgășani.

Înaltpreasfinția Sa i-a așezat în comuniunea slujirii pe toți preoții din Protoieria Drăgășani, încredințându-i deopotrivă pe aceștia și pe credincioșii prezenți că „Sfântul Pantelimon a adus mângâiere în viețile multora dintre cei aflați în însingurare, în suferință și în boală, care erau lipsiți de harul dătător de nădejde al lui Dumnezeu. A așezat rugăciunea drept temelie în toată lucrarea cea bună, privind-o drept lucrul de căpetenie al oricărei sârguinţe şi cea mai înaltă dintre fapte, prin care pot fi dobândite şi celelalte virtuţi. Păzind cu toată puterea poruncile dumnezeieşti şi vieţuind în ele, a așezat în sufletul său comoara evlaviei, iar pentru aceasta a devenit bineplăcut lui Dumnezeu, de la Care a primit curajul mărturisirii. Prin bogăția cunoștințelor sale, a fost un medic apreciat de toți aceia care s-au bucurat de priceperea sa și care i-au cunoscut iubirea și mila jertfelnică, fiind pentru cei mulți doctor duhovnicesc. În acest mod, și-a împodobit sufletul prin tăria inimii și noianul virtuților. A dobândit discernământul și înțelepciunea de a oferi fiecăruia sfatul cel bun și folositor și le-a încununat cu o disponibilitate jertfelnică în care mila pentru aproapele a pătruns ca o mireasmă pătrunzătoare de iubire şi milostivire.

Sfântul Pantelimon, marele binefăcător al oamenilor din vremea lui, a îndepărtat păcatul din sufletul său și l-a făcut loc al sălășluirii Duhului Sfânt de la Care a primit putere să mărturisească pe adevăratul Dumnezeu înaintea păgânilor. Slujitor credincios al lui Dumnezeu, a mucenicit pentru dragostea sa față de Mântuitorul Hristos, fiind decapitat după multe pătimiri, din ordinul împăratului, însă a primit cununa cea nepieritoare și a devenit mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi al rugăciunilor celor încercați de nenumărate suferințe trupești și sufletești”, a reliefat Chiriarhul Râmnicului.

Cu prilejul cinstirii sfântului ocrotitor al mănăstirii nou ctitorită în mijlocul podgoriilor din ținutul Drăgășanilor, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit și slujba de sfințire a clopotelor care, prin dangătul lor, cheamă la rugăciune și sfințenie.

Alte articole despre: