Eşti aici

„Slujba Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos” săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală de către IPS Varsanufie

5 Aprilie 2018 / Viața Eparhiei

În seara zilei de joi din Săptămâna Pătimirilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a săvârșit Denia din Marea Vineri, numită și Denia celor 12 Evanghelii, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

Textul Sfintelor Evanghelii relatează Patimile, judecata nedreaptă, răstignirea pe cruce, moartea şi îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos. Îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este preamărită după fiecare pericopă evanghelică, iar cântarea liturgică arată că a fost răstignit „Cel ce a spânzurat pe ape. Cu cunună de spini a fost încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat Cel ce îmbracă cerul cu nori. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Cu sulița a fost împuns Fiul Fecioarei. Închinămu-ne patimilor Tale, Hristoase. Arată-ne nouă și slăvită învierea Ta!”

După citirea Evangheliei a V-a, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie şi preoţii catedralei au purtat Sfânta Cruce până în mijlocul Bisericii, unde va rămâne până în ziua de vineri.

În cuvântul împărtășit preoților și credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a arătat că „în Sfânta şi Marea Vineri, se prăznuiesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa, şi înainte de toate, crucea şi moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, ce a fost răstignit împreună cu El. Jertfa Mântuitorului a fost săvârșită din nesfârșita iubire față de neamul omenesc și, de aceea, una dintre rugăciunile zilei ne îndeamnă să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur, şi nimic pământesc întru sine să nu gândească, că Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să Se jertfească şi să Se dea spre mâncare credincioşilor. Şi merg înaintea Lui cetele îngereşti cu toată căpetenia şi puterea, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, feţele acoperindu-şi”.

Alte articole despre: