Eşti aici

Rugăciune și mulțumire la împlinirea a 9 ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în Eparhia Râmnicului

8 Iunie 2023 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit în ziua de 8 iunie Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae”, mulțumind Preabunului Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra clerului și credincioșilor din Eparhia Râmnicului în cei 9 ani plini de roade duhovniceşti, care s-au împlinit în această zi de la întronizarea în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost stareții mănăstirilor și preoți din cele patru protoierii ale Eparhiei, care și-au înveșmântat sufletele în această zi cu recunoștință, privind nu doar la înșiruirea anilor, ei înșiși un timp jertfit în slujba Bisericii, ci la cununa înfăptuirilor, ctitoricești și misionare.
Părintele vicar-administrativ Mercurie Daniel Apostol a adresat un cuvânt de felicitare şi de mulţumire Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, în care a descoperit slujirea jertfelnică a Înaltpreasfinției Sale ca „întâistătător al Olteniei de sub Munte”:
„De-a lungul istoriei mântuirii, toți cei ce au făcut ascultare de voința dumnezeiască au adus roadă însutit și s-au făcut exemple de viețuire în conformitate cu voința dumnezeiască, devenind modele nu numai pentru contemporanii lor, ci și pentru urmașii de peste veacuri. Valoarea și însemnătatea ascultării ne-a arătat-o Mântuitorul Hristos, căci „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce”. Toți suntem chemați la ascultare față de voia dumnezeiască, căci numai astfel putem afla drumul ce duce către împărăția lui Dumnezeu, cum spune și proorocul Samuel: „ascultarea este mai bună decât jertfa”.
În Biserică toți suntem chemați să facem ascultare și suntem chemați să facem ascultare de episcop, căci: ,,tot ce se săvârșește în Biserică este valid doar când se face cu încuviințarea episcopului, deoarece acesta nu este de la oameni, nici prin oameni, ci de la Iisus Hristos”.
Ascultarea este întreaga urmare a lui Hristos, adică întreaga supunere față de poruncile Mântuitorului și ale ierarhiei bisericesti, primirea și păstrarea învățăturii revelate de Mantuitorul Hristos ca voință a Tatălui ceresc.
Ascultarea față de ierarhia bisericească, adică de episcop, este necesară atât pentru păstrarea rânduielii, cât și pentru dăinuirea în trupul Bisericii.
Ascultarea rodește întotdeauna și, astfel, a rodit și ascultarea făcută de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, iar roadele ascultării se văd în toate lucrurile pe care le-a înfăptuit de-a lungul celor nouă ani de arhipăstorire a Eparhiei Râmnicului.
Astfel, în cei nouă ani de arhipăstorire un număr de 69 de unități administrative-bisericești au fost sfințite devenind prin sfințire loc de sălășluire a Duhului Sfânt, care este împărtășit credincioșilor prin Sfintele Taine.
Din punct de vedere cultural a fost continuată lucrarea înaintașilor săi, episcopii: Filaret, Chesarie, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Calinic și Vartolomeu Stănescu, prin înființarea Editurii Praxis, la care s-au publicat 54 volume de carte, trei publicații de înaltă ținută academică, broșuri cu cuprins aghiografic și istoric, dar și 28 CD-uri audio cu muzică bizantină și audiobook-uri, punând în valoare scrierile Sfinților Părinți, dar și diferite povestiri cu conținut duhovnicesc pentru cei mici. 
Una dintre preocupările în cei nouă ani de arhipăstorire a fost aceea de a asigura un cadru optim pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul Seminarului Teologic  Ortodox „Sf. Ierarh Nicolae”, pentru a asigura atât o bună desfăşurare a procesului de învăţământ, cât şi disciplină, potrivit normelor prevăzute în regulamentele şcolare şi atitudinii comportamentale ireproşabile de care trebuie să dea dovadă viitorii slujitori ai Bisericii în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. Astfel, au fost acordate burse lunare tuturor elevilor cu medii de peste 9.50 din fondurile Arhiepiscopiei Râmnicului, precum și burse pentru studenții vâlceni cu rezultate deosebite care studiează la diferite facultăți din țară. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, a fost înființată o Școală Postliceală Sanitară cu două specializări: medicină generală și medicină balneo-fizio-kinetoterapie.
Dar, mai presus de toate, descoperim dragostea față de aproapele și de cei păstoriți, care nu au fost trecuți cu vederea în cei nouă ani de arhipăstorire căci, așa cum spune Sf Simeon Noul Teolog: „iubirea este cu adevărat bucurie deplină; și ea umple de fericire și de plăcere pe cel ce o are... căci iubirea este Duhul Dumnezeiesc, lumina care face totul și care îl luminează”.  Dragostea față de aproapele și de cei aflați în nevoi s-a desfășurat prin activitățile sociale directe ale Centrului Eparhial sau prin activitățile susținute și coordonate ale parohiilor. Grija Înaltpreasfințitului s-a manifestat îndeosebi pentru cei încercați a căror viață depinde de ajutorul imediat, astfel în cei nouă ani de arhipăstorire au fost alocate fonduri în valoare totală de aproximativă 3.600.000 lei, pentru cei aflați în nevoi.  
Viața duhovnicească a Eparhiei a fost întărită prin înființarea noi mănăstiri în care să se desfășoare o lucrare aleasă, după cuvântul psalmistului: „Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul locașului slavei Tale”. Astfel, au fost ctitorite: Mănăstirea „Sfântul Mucenic Gheorghe” din localitatea Suiești, ridicată în localitatea natală a vrednicului de pomenire Iustinian Patriarhul; Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din localiatea Budești; Mănăstirea „Sfântul Mucenic Pantelimon”, din apropierea municipiului Drăgășani; Mănăstirea „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și mănăstirea „Sfântul Grigorie Teologul” din cadrul Centrului Eparhial; Mănăstirea „Sfântul Grigorie Palama”, din localitatea Racovița; Mănăstirea „Sfânta Eufimia” din Băile Olănești; Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Fârtățești; Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul” – Vlăduceni, din comuna Păușești Măglași; Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din apropierea orașului Băbeni; Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din apropierea orașului Băile Olănești; Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din comuna Cernișoara; Mănăstirea Flămânda și Mănăstirea Păpușa.
Lucrările de reînnoire și restaurare desfășurate de Înaltpreasfinția Sa s-au îndreptat spre mănăstiri și parohii, dar și spre Centrul Eparhial. Astfel s-au desfășurat lucrări de restaurare la toate clădirile din curtea Centrului Eparhial (catedrală, reședință arhiepiscopală, case monahale, trapeza monahală) și este în lucru un proiect amplu de restaurare, consolidare și extindere a birourilor administrative.
Grija părintească a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie s-a îndreptat și către locașurile de cult parohiale dar și mănăstirești, astfel în cei nouă ani de arhipăstorire s-au desfășurat lucrări de renovare și restaurare la peste 80 de unități parohiale, au fost construite sau se află în diferite stadii ale construcției un număr de zece mănăstiri noi. 
Dragostea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie față de cele sfinte se concretizează și prin numărul de icoane și racle făurite la inițiativa Înaltpreasfinției Sale. Unul dintre proiectele de suflet ale Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie este acela de a realiza reproduceri după icoanele făcătoare-de-minuni ale Maicii Domnului de la Muntele Athos și Locurile Sfinte, icoane ce au fost așezate în diferite mănăstiri pentru întărirea credinței și înfrumusețarea locașurilor de cult.
Pe lângă întărirea unității administrative și înfrumusețarea unităților bisericești, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a inițiat și întreținut o serie de legături cu diferite Biserici Ortodoxe surori, căci „ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!”.
În numele preoților, monahilor, monahiilor și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, Părintele vicar-administrativ Mercurie Daniel Apostol a urat Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, ani îmbelșugați cu sănătate, binecuvântați de rodnică păstorire a Bisericii lui Hristos, încredințându-l totodată de ascultarea de fii și fiice duhovnicești.

În cuvântul împărtășit preoților, monahilor și credincioșilor care au fost prezenți la acest moment aniversar, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a apreciat frumoasa conlucrare cu stareții și preoții din Eparhia Râmnicului pe plan duhovnicesc, administrativ, cultural, social-filantropic ori misionar și a accentuat că „rostul Bisericii în lume este sfințirea oamenilor prin harul Duhului Sfânt. Mântuitorul Hristos este modelul tuturor de slujire, iar dacă Domnul S-a jertfit pentru mântuirea oamenilor, așa trebuie să facem și noi, deopotrivă, pentru a dobândi cununa sfințeniei și pentru a deveni candele aprinse de lumina harului lui Dumnezeu, mistuiți fiind de dragostea pentru cele sfinte. Mulțumirea este starea sufletească a omului care recunoaște bogăția darurilor împărtășite de Dumnezeu și, de aceea, în această zi am săvârșit Sfânta Liturghie „pentru că este o aducere aminte de multele binefaceri ale lui Dumnezeu față de noi, pentru că ne arată capul purtării de grijă a lui Dumnezeu și pentru că prin toate ne pregătesc să-I mulțumim lui Dumnezeu”. Rugăciunea de mulțumire este întărirea şi luminarea sufletului și aceasta trebuie să se facă neîncetat”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: