Eşti aici

Priveghere și Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”

14 Septembrie 2021 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba de Priveghere și Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a vorbit despre „jertfa Mântuitorului Hristos care le cuprinde și le unește pe toate în ea, atât pe cele cerești cu cele pământești, pe Dumnezeu cu oamenii: „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni III, 26-28).
„Crucea Mântuitorului arată toată iconomia venirii Sale cu trupul la noi şi cuprinde toată taina din ea. Crucea se întinde către toate marginile pământului, îmbrăţişând cele de sus, cele de jos, cele dimprejur şi cele de la mijloc”, spunea Sfântul Grigorie Palama.
Prin Jerfa Mântuitorului Hristos pe Cruce se restabilește starea de comuniune dintre Dumnezeu și om, „făcând pace prin El, prin sângele Crucii Sale” (Coloseni I, 20).
Ea este semnul iubirii lui Hristos față de oameni însă ne aduce aminte că dragostea Mântuitorului Hristos a fost una jertfelnică, pentru a ne dărui Viața Veșnică.
De aceea, îndemna Sfântul Grigorie Palama: „plecându-ne şi inimile împreună cu genunchii noştri, ne vom închina la locul unde au stat picioarele Sale, şi unde braţele i s-au întins, îmbrăţişând totul, şi unde trupul începător al vieţii a fost dat batjocurii pentru noi; şi, închinându-ne Sfintei Cruci cu credinţă, să ne umplem noi de belşugul sfinţeniei revărsate din ea, să-l gustăm şi să-l păstrăm în inimile noastre”. 
De aceea, căutăm Împărăția Cerurilor ca asumare a Crucii, după cuvântul Mântuitorului: „dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Luca IX, 23)”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: