Eşti aici

Prin cuvintele „Vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc”, Sfântul Ioan Botezătorul „scotea la iveală puterea şi belşugul harului”

7 Ianuarie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dintr-un Lemn. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a subliniat: Mântuitorul Hristos ne-a încredințat că «nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el» (Matei XI,11). 

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a făcut cunoscute pasajele scripturistice care vorbesc despre Înaintemergătorul Domnului: «Fost-a om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan» (Ioan I,6), spune Sfântul Evanghelist Ioan. Este cel mai mare om născut din femeie, pentru că ne amintim de propovăduirea şi misiunea sa vestită încă din Vechiul Testament (Matei III, 2-3; Marcu I, 2-4), dar în mod special de momentul extraordinar al Teofaniei de la Iordan (Matei III, 13-17; Marcu I, 9-11). Sfântul Ioan Botezătorul începe activitatea  de pregătire a omului spre venirea Împărăției lui Dumnezeu prin cuvintele: „pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!” (Matei III, 2), arătând tuturor: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc (Matei III, 11). Prin cuvintele „Vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc”, Sfântul Ioan Botezătorul „scotea la iveală puterea şi belşugul harului”.
Toți proorocii au vorbit și au scris despre Cel Ce avea să vină, fără să-L vadă, însă Ioan este cel care L-a văzut pe Mântuitorul și nu numai că L-a văzut, dar L-a și arătat lumii, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!” (Ioan I, 29). 

Ne învață Sfântul Ioan Botezătorul că Mântuitorul Hristos Se lasă oarecum experiat de cei care îl caută, conformându-şi voinţa lor cu voinţa Lui. În acelaşi timp cei ce se înduhovnicesc, curăţindu-se de patimi, îl vor descoperi pe Fiul întrupat ascuns, în calitate de Logos al Tatălui, în făpturi, motiv pentru care, dorind să arate fără echivoc acest lucru, Sfântul Maxim Mărturisitorul a făcut o analogie cu modul în care Sfântul Ioan Botezătorul, aflat în pântecele maicii sale, Sfânta Elisabeta, L-a recunoscut pe Dumnezeu-Cuvântul, Care luase trup în sânul Sfintei Fecioare. 

Într-adevăr, Mântuitorul Hristos a oferit omului posiblitatea de a birui starea păcătoșeniei, situându-l, prin comuniunea nemijlocită, cu Dumnezeu. Îndumnezeirea a devenit cu putinţă din clipa în care Cuvântul S-a făcut trup, a luat asupra sa omenitatea noastră şi ne-a dăruit dumnezeirea Sa. Îndumnezeirea este astfel o schimbare ontologică. Omul se schimbă real, însă, chiar dacă este îndumnezeit, rămâne om. Nu doar că Dumnezeu se coboară la creatură, descoperindu-Se acesteia, ci şi creatura se ridică spre El, prin lucrarea harului.

Sfântul Ioan Botezătorul L-a descoperit lumii pe Dumnezeu din izvorul cel nesecat al Scripturii, dar L-a și arătat tuturor la râul Iordan, risipind vălul necunoștinței și al necredinței din sufletele multora”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: