Eşti aici

O sută de ani de la mutarea în Împărăția lui Dumnezeu a episcopului Antim Petrescu al Râmnicului

1 Septembrie 2019 / Viața Eparhiei

În prima zi a Anului Nou bisericesc, 1 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Vlăduceni, comuna Păușești-Măglași. În cadrul Sfintei Liturghii, au fost înălțate rugăciuni pentru arhiereul Antim Petrescu, de la a cărui mutare la cele veșnice s-au împlinit 100 de ani. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul Râmnicului a săvârșit slujba de binecuvântare a Bibliotecii din localitatea Păușești-Măglași, recent renovate, care a și primit numele vrednicului de pomenire arhiereu, Antim Petrescu.

Credincioși din Parohia Vlăduceni, Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, au întâmpinat duminică, 1 septembrie, pe Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a reliefat învățăturile Evangheliei Duminicii a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv - Matei XVIII, 23-35) care ne readuce la cunoștință multa milostivire a lui Dumnezeu Care iartă oamenilor greșelile lor, pe care și noi, oamenii, suntem datori să o arătăm semenilor noștri.

Evanghelia acestei duminici relatează că un slujitor era dator stăpânului său 10.000 de talanți, ceea ce în vremea Mântuitorului însemna o valoare imensă, deoarece un talant conținea 49,077 kg de aur. Iertat de Stăpânul său și ieșind pe cale, acesta s-a întâlnit cu un datornic al său, căruia nu a vrut să-i ierte datoria foarte mică, și anume 100 de dinari, adică 450 gr. de argint, și l-a aruncat în închisoare. Aflând Stăpânul său de cele întâmplate, s-a mâniat pe datornicul cel nemilostiv și „l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria” (Matei XVIII, 34).

„Întreaga pericopă evanghelică se centrează pe modul de dobândire a Împărăției lui Dumnezeu și pe modul în care trebuie să ne purtăm cu cei de lângă noi. Pilda acestei duminici explică o cerere din rugăciunea Tatăl nostru: «Și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri», care ne învață să iertăm din toată inima celor ce ne greșesc, nu așa precum se spune în popor: «Te iert, dar nu te uit». Iertarea noastră, ca fii ai lui Dumnezeu, este condiționată de iertarea pe care o dăm și noi celor de lângă noi. Iertarea trebuie să învățăm să o dăm, dar și să o primim treaptă cu treaptă, secundă cu secundă din viețuirea noastră. Trebuie să o învățăm și să o aprofundăm tot mai mult. Poate v-ați întrebat cum să iertăm pe cel care ne este dușman. Lucrul acesta este, omenește, cu neputință, însă noi, creștinii, suntem oameni chemați spre îndumnezeire, oameni care Îl purtăm și Îl avem pe Hristos Dumnezeu în inima și sufletul nostru. Ceea ce nu putem noi să facem, face Dumnezeu pentru noi. Pilda datornicului nemilostiv ne învață că singurul mod prin care putem să dobândim Împărăția lui Dumnezeu este manifestarea concretă a iubirii lui Dumnezeu, adică iertarea”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

            Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii, a mai explicat Părintele Arhiepiscop Varsanufie, ne învață și recunoștința.  

„Sufletul nostru s-a învârtoșat atât de mult încât nu-l mai vedem ca pe un frate pe cel de lângă noi. Dacă l-am vedea drept chip al lui Dumnezeu, atunci L-am vedea și pe Hristos în fiecare semen al nostru. De aceea, dacă cerem iertare, trebuie și să dăm iertare; dacă cerem iertare lui Dumnezeu pentru atâtea greșeli mari ale noastre, trebuie să putem ierta fraților noștri lucrurile mici, supărările mici și, mai mult decât atât, să nu uităm să ne revărsăm darul pe care noi l-am primit în viața noastră, și anume iubirea. Nici un dar pe care Dumnezeu îl face omului nu trebuie să-l ținem pentru noi, pentru că darul este dat de Dumnezeu spre a fi pus în lucrarea semenilor. Dacă nu îl faci părtaș pe aproapele tău darului pe care l-ai primit, atunci nu ești vrednic de darul lui Dumnezeu. Nimic din ce este al nostru nu este al nostru, doar părelnic le avem, pentru că toate sunt darea lui Dumnezeu. Nimic în viața aceasta nu avem ceva al nostru, ci noi suntem doar  chivernisitori ai darurilor lui Dumnezeu, chivernisitori ai iubirii nemărginite a lui Dumnezeu revărsate asupra noastră”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Arhiepiscop a vorbit și despre semnificația zilei de 1 septembrie, când în Biserica Ortodoxă este începutul Anului bisericesc, deoarece în această zi sărbătorim crearea lumii de către Dumnezeu, coborârea pentru a doua oară a lui Moise de pe Muntele Sinai cu Tablele Legii, dar şi începutul activităţii de pe pământ a Mântuitorului Iisus Hristos. În prima zi a lunii septembrie, sărbătorim şi pe Sfântul dobrogean Dionisie Exiguul sau cel Smerit, cel căruia îi datorăm împărţirea timpului în două mari perioade: înainte şi după Hristos.

În cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit în treapta de diacon teologul Constantin Marin Melente, pe seama altarului Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

Biserica cu hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena din Parohia Vlăduceni, localitatea Păușești-Măglași, județul Vâlcea, a fost construită pe locul altei biserici vechi ruinate, între anii 1894 și 1903, fiind târnosită la 21 septembrie 1903 de către PS Atanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului, ctitor fiind Petre Marinescu, tatăl arhiereului Antim Petrescu. În anul 1961, la inițiativa preotului Ioan Bârsan, cu binecuvântarea și sprijinul financiar al PS Iosif, Episcopul Râmnicului și Argeșului, precum și cu aportul enoriașilor, s-au vopsit tâmplăria și acoperișul bisericii și s-a restaurat pictura interioară și exterioară, iar în 1963 a fost spălată și recondiționată pictura interioară, biserica fiind resfințită în data de 3 noiembrie 1963.

 

Centenarul Antim Petrescu

            La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Râmnicului, însoțit de preoți, diaconi și credincioși, a mers de la biserica parohială spre Biblioteca comunală care poartă numele episcopului Antim Petrescu, fiu al satului. Datorită finalizării lucrărilor de renovare a clădirii și a amenajării spațiilor interioare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a săvârșit slujba de binecuvântare a Bibliotecii Antim Petrescu din localitatea Păușești-Măglași.

„Antim Petrescu s-a distins ca fiind un mare intelectual, cunoscător al limbii germane, din care a tradus mai multe lucrări. Zelul său misionar a fost imprimat în cele câteva scrieri pe care le-a tipărit. Este anul acesta un prilej nu numai de a ne aduce aminte de el, ci și de a-l pomeni în rugăciuni, așa cum este pomenit întotdeauna la Catedrala Arhiepiscopală, pentru că s-au împlinit 100 de ani de la mutarea sa în Împărăția lui Dumnezeu. Episcopul Antim, cu numele de botez Alexandru, s-a născut în decembrie 1875, în satul Păușești-Măglași, într-o familie de părinți binecredincioși. A studiat în satul natal și în școlile din Râmnicu-Vâlcea, apoi la Seminarul Teologic din Râmnic (1889-1893) și la Seminarul Central din București (1893-1897). În 1896 a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii Dintr-un Lemn. A urmat cursurile Facultății de Teologie din București. În 1903 a fost hirotonit preot pe seama Bisericii Sfinții Arhangheli din Craiova. La 28 februarie 1912 a fost numit arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei. La 23 martie 1912 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Neamț. Numit arhimandrit, a fost hirotonit episcop la 23 aprilie 1912. La 3 iulie 1918 a fost numit episcop de Râmnic, unde a slujit oficial până la 6 noiembrie 1918. S-a îngrijit în continuare de nevoile episcopiei, până la 6 septembrie 1919, când, la numai 44 de ani, a trecut la cele veșnice”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

Evenimentele comemorative vor continua luni, 2 septembrie, de la ora 10:00, cu lucrările Simpozionului „Centenar Antim Petrescu al Râmnicului”, în sala Emaus  a Casei Sf. Calinic, aflată în incinta Centrului Eparhial.

Alte articole despre: