Eşti aici

Veșmânt de har pentru biserica Mănăstirii Dintr-un Lemn

8 Septembrie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit la Sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii Dintr-un Lemn.

Slujba de târnosire a continuat cu Sfânta Liturghie ce a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură împărtășit preoților, obștii monahale și pelerinilor, Părintele Arhiepiscop a reliefat că „Maica Domnului este nădejdea împlinirii rugăciunilor celor aflați în necazuri și în primejdii, iar ocrotirea ei a fost simțită la Mănăstirea Dintr-un Lemn, ca de altfel în toate mănăstirile ce au fost împodobite cu icoane făcătoare de minuni, ca o nețărmurită dragoste față de oameni. O cinstim pe Maica Domnului întrucât ea este purtătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu față de oameni și, de aceea, trebuie să arătăm recunoștință față de bogăția darurilor pe care Milostivul Dumnezeu le împărtășește pentru rugăciunile și mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Să nu pregetăm în a mărturisi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru că doar astfel ne vom înveșmânta sufletul în frumusețea rugăciunii de mulțumire, cea plină de mireasmă duhovnicească.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a devenit pentru fiecare creștin model de sădire a Cuvântului în lume. Prin ea întristarea care cuprinde bucuria lumii se desființează, iar harul Domnului face sufletul să împărățească cu El în vecii nesfârșiți. Ea este cea care aduce bucurie la toată lumea după cum am auzit în cântările de la Sărbătoarea Nașterii sale, dar și cea care a devenit model al curăției, al smereniei și al ascultării de Dumnezeu, împodobindu-și viața cu necontenite rugăciuni, cu îndelungi privegheri și postiri, încă din perioada şederii ei la Templul din Ierusalim. Buna Vestire a găsit-o ca pe o mireasă a lui Dumnezeu, curată fără prihană, gata de primirea spre zămislire şi naştere a Fiului lui Dumnezeu.

Prin Nașterea Mântuitorul Hristos a devenit Născătoare de Dumnezeu, fiind și un desăvârșit model de virtute și de iubire maternă care ajută pe fiecare creștin să câștige aceeași stare de bucurie veșnică. În felul acesta, în sufletul fiecăruia dintre noi are „loc nașterea duhovnicească a lui Dumnezeu și prelungirea întrupării Lui, care fac ca atât Biserica, cât și fiecare creștin să dețină printr-o asimilare și identitate mistică locul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, încât Maica Domnului devine și Maica tuturor celor ce cred în Fiul ei și se împărtășesc cu Trupul și Sângele Lui.

De aceea, în chip firesc Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cinstită drept ocrotitoare a Mănăstirii Dintr-un Lemn dar și a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, ale cărei activități, la împlinirea a 30 de ani de misiune, reprezintă ajutorul Maicii Domnului în toată lucrarea cea bună și împlinirea rugăciunilor și a mijlocirilor sale.

Încredințăm mijlocirii Maicii Domnului și smeritele noastre rugăciuni, întrucât ea mijloceşte pe lângă Domnul Hristos, în calitatea ei de mamă. Ca rugătoare, se arată a fi om, ca mijlocitoare, se arată a fi mai presus de omenire prin participare la slava lui Dumnezeu. Este numită „acoperitoare, apărătoare, mijlocitoare, ajutătoare a creștinilor” și înalță rugăciunile credincioșilor la tronul lui Dumnezeu”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

 Înaltpreasfinția Sa a oferit diplome de ctitor celor care au contribuit la construirea locașului de cult și a prezentat actul ctitoriei drept un liant între generații, amintind vrednicia și dragostea jertfelnică a voievodului Matei Basarab, a Sfântului Constantin Brâncoveanu și a familiei sale, a generalului Paul Teodorescu și a obștii monahale care au împodobit această mănăstire istorică cu trei biserici închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. 

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit troița ridicată de către membrele Ligii Femeilor Creștine din Arhiepiscopia Râmnicului la ceas aniversar, în fața noii biserici a mănăstirii.

Biserica cu hramurile „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Grabnic-ajutătoarea” și „Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” a fost construită între anii 2008-2022 din dorința obștii monahale de a proteja biserica monument istoric, ctitoria voievodului Matei Basarab, care a devenit neîncăpătoare.

 

 

Alte articole despre: