Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Talanții sunt darurile lui Dumnezeu încredințate spre sporirea duhovnicească”

11 Februarie / Viața Eparhiei

„Dumnezeu împărtășește fiecărei persoane daruri alese, ce devin roditoare prin credinţă, bunătate, milă, dragoste, blândeţe, smerenie şi ascultare, însă, mai presus de toate, oferă fiecărui creștin harul dumnezeiesc care îi oferă posibilitatea de dobândire a sfinţeniei şi de fructificare integrală a darurilor Duhului Sfânt. Pe măsură ce omul își deschide sufletul pentru primirea darurilor Duhului Sfânt, constată sporirea acestora într-un mod care nu mai poate fi cuantificabil”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, duminică, 11 februarie, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credinciolilor care au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Chiriarhul Râmnicului la Parohia Voineasa din Protoieria Călimănești.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „pentru a cunoaște darurile ce ne sunt împărtășite spre a împodobi viața noastră și a semenilor, este necesar să le descoperim în chip duhovnicesc, spre a ne feri, în felul acesta, de îngroparea talanților în patimi și plăceri lumești.

Cine nu-şi înmulţeşte talantul, atât cât i-a fost dat, se îndepărtează de Împărăția Cerurilor, își refuză comuniunea cu Dumnezeu.

Înmulțirea talanților cu grijă și cu râvnă, spre a dobândi veșnicia, descoperă misiunea sfințitoare a vieții și lucrării omului, care se împărtășește cu Sfintele Taine pe măsura creșterii sale duhovnicești, trăind bucuria reală de a adăuga vieții sale talanții care arvunesc viața veșnică. În viața duhovnicească, Stăpânul Hristos este în permanență împreună cu noi și, de aceea, primim în permanență certitudinea darurilor și noian nesfârșit de nădejdea privind răsplătirea faptelor îmbelșugate de sfințenie.

De aceea, spune Sfântul Grigorie de Nyssa, creștinul „conducându-şi sufletul bineascultător şi bine strunit pe căile virtuţii şi eliberându-se de robia celor de jos şi deşarte, pe de altă parte predându-se întreg credinţei şi vieţii după Dumnezeu, va cunoaşte limpede că acolo unde este dreaptă credinţă şi viaţa neîntinată, acolo este şi puterea lui Hristos”.

Ne încredințăm, așadar, că „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (Iacov I, 17), spre înnoirea noastră duhovnicească, pentru că, rostim într-una din rugăciunile canonului de la Sfânta Împărtășanie: „îndulcitu-m-ai cu dorul Tău, Hristoase, şi m-ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste”.

În felul acesta, nădăjduim să auzim și noi cuvintele Mântuitorului Hristos: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău!” (Matei XXV, 21-23)”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

 

 

Alte articole despre: