Eşti aici

Biserica Mănăstirii „Sfântul Efrem Sirul” a primit veșmânt de har

29 Octombrie 2023 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 29 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ignatie Teoforul” de la Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul”. După ce a înconjurat biserica împreună cu părinții slujitori și a sfințit-o prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu agheasmă, Înaltpreasfinția Sa a târnosit Sfânta Masă a Altarului și a sfințit icoanele din interiorul sfântului locaș.

„Vrednic de crezare este cuvântul care spune că biserica este Casa Dumnezeului Celui Adevărat, a spus Chiriarhul Râmnicului. Cuvenit lucru era ca și noi, moștenitori ai Noului Legământ, să înălțăm lăcaș de rugăciune în care să se preamărească întru evlavioasă închinare numele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Hristos, Cel Care a spus: „Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei XVIII, 20).

Cunoscând că „prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei” (Psalmul XV, 3), urmând sfătuirilor Sfinților Părinți și luând aminte mai ales la cuvintele dumnezeieștilor Scripturi: „Chiar și străinul când va purcede și va veni și se va ruga în templul acesta Tu să asculți din Cer, din locul sălășluirii Tale, și să-i împlinești ca să se știe că în Numele Tău este închinat Templul pe care l-am zidit” (II Paralipomena III, 16-17), a fost construită Biserica cu hramul „Sfântul Ignatie Teoforul” a Mănăstirii „Sfântul Efrem Sirul”, spre slava lui Dumnezeu și duhovniceasca bucurie a tuturor acelora care vor cunoaște că milostiv și iubitor de oameni este Domnul.

Idealul construirii unei frumoase case bineplăcute înaintea lui Dumnezeu a rodit în fapta părintelui Ignatie, care a purces la edificarea acestui sfânt locaș pentru râvna de rugăciune a tuturor celor care cheamă numele lui Dumnezeu întru ajutor și spre mărirea Sa.

Și potrivit lucru era să se aducă evlavioasă preaslăvire lui Dumnezeu, prin înălțarea acestui lăcaș sfânt în care, prin apă și prin Duh, să se înnoiască sufletele binecredincioșilor creștini, în această nouă corabie a mântuirii, având credința că aceasta le va fi liman și mângâiere în marea cea tulburată a acestei vieți.

Pentru toate aceste binecuvântate realizări, rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să reverse darurile Sale cele bogate și binecuvântarea Sa cea sfântă peste toți ctitorii, binefăcătorii și închinătorii acestui sfânt așezământ”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Ignatie Teoforul” de la Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul”, situată în comuna Păușești Măglași, a fost pusă în ziua de 23 septembrie a anului 2021 de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, iar după slujba de târnosire a acesteia vor continua lucrările la corpurile de chilii și la incinta așezământului monahal.

Alte articole despre: