Eşti aici

Hram și pelerinaj la Biserica Toți Sfinții din municipiul Râmnicu-Vâlcea

11 Noiembrie 2019 / Viața Eparhiei

Credincioși vâlceni au prăznuit luni, 11 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Mina la biserica Parohiei Toți Sfinții din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea, unde se păstrează un fragment din sfintele sale moaște. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. 

Biserica Parohiei Duminica Tuturor Sfinților și Sfântul Mare Mucenic Mina devine în fiecare an, în ziua de 11 noiembrie, un loc de pelerinaj pentru credincioșii vâlceni care vin să se închine la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina.

            În ziua de prăznuire a hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

            Starea de sfințenie, a explicat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură, nu este un atribuit doar al lui Dumnezeu, ci și omul poate și trebuie să fie părtaș la sfințenia lui Dumnezeu.

„La începutul lumii, după ce Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, aceștia au căzut în păcatul neascultării și au fost izgoniți din Eden, iar urmările păcatului primilor oameni sălășluiesc în toți oamenii până la sfârșitul timpurilor. Însă Dumnezeu a împăcat omul cu Sine atunci când a trimis pe Fiul Său Cel Unul Născut, Care a luat asupra Sa păcatele lumii, primind pentru păcatele noastre să fie bătut, scuipat, batjocorit, chinuit, răstignit, în cele din urmă dându-Și sufletul pe cruce, dar, după trei zile, a înviat. Prin această jertfă mântuitoare, Domnul Hristos ridicat blestemul care era asupra neamului omenesc și, prin Tainele Bisericii, cheamă pe fiecare om să ajungă din nou la posibilitatea de a se împărtăși din sfințenia lui Dumnezeu.

Încă din Vechiul Testament vedem cum Dumnezeu Și-a ales oameni simpli prin care poporul să fie îndrumat, precum patriarhi, prooroci, judecători, regi. Toți aceștia, prin viața lor, pe care au sfințit-o prin rugăciune, înfrânare și postire, nu numai că au bineplăcut lui Dumnezeu, dar au primit de la Dumnezeu și această putere a sfințeniei de a mijloci pentru noi, oamenii. În Noul Testament, vedem cum Sfinții Apostoli mijlocesc pentru cei care se află în neputință, precum femeia cananeancă care striga în urma lor, cerând vindecarea fiicei ei, iar ucenicii, văzând-o, I-au cerut Mântuitorului să-i vindece fiica. De asemenea, vedem în Viețile Sfinților că ei de multe ori mijlocesc pentru cei care le cer ajutorul, pentru că Sfinții sunt numiți de Însuși Dumnezeu ca fiind „prietenii și casnicii Săi”. Totodată, prin Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime peste Sfinții Apostoli și cei care au crezut, noi, creștinii, avem casa lui Dumnezeu, adică Biserica în care primim pe Duhul Sfânt Care Se pogoară peste noi și ne călăuzește viața pentru a dobândi sfințenia, adică mântuirea”, a spus Părintele Arhiepiscop Varsanufie.

            La începutul Bisericii creștine, Sfântul Apostol Pavel a numit „sfinți” pe acei creștini care, prin faptele și viața lor, au mărturisit credința în Mântuitorul Hristos, au primit harul Sfântului Botez și se împărtășeau cu Trupul și Sângele Domnului Hristos. Mai târziu, „sfinți” au fost numiți creștinii care au mărturisit credința în Domnul Hristos prin martiriul sângelui, iar unul dintre acești sfinți a fost Sfântul Mare Mucenic Mina.

            „Sfântul Mare Mucenic Mina, cel care este astăzi prăznuit de Biserică, cinstit drept unul dintre cei mai mari făcători de minuni și ale cărui sfinte moaște se păstrează prin rânduiala lui Dumnezeu în această sfântă biserică, a fost unul dintre cei mai importanți martiri pe care i-a dat Biserica. La începutul creștinismului, din timpul lui Nero, anul 69, când acest împărat sângeros a dat foc întregi cetății a Romei, dând vina pe creștini, și până la domnia Sfântului Constantin cel Mare, zece împărați au ucis pe cei care mărturiseau credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos. Există mărturiile lor în cartea numită Actele martirice, iar cei care citesc se vor îmbărbăta de câtă putere aveau acești oameni care au înțeles că viața aceasta este trecătoare, iar viața din Împărăția lui Dumnezeu este veșnică”.

            Sfântul Mare Mucenic Mina, omul al dreptății

„Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut în Egipt și el a ajuns în oastea împăratului Dioclețian, însă când acesta a dat edictul său de persecuție împotriva creștinilor și a început cea mai sângeroasă persecuție din istoria Bisericii, când a fost martirizat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sfinții noștri din Dobrogea: Emilian și Valentin, Pasicrat și toți ceilalți dimpreună cu ei pe care îi găsim în calendarul ortodox, Sfântul Mina s-a retras în pustie și a început să trăiască în asceză și rugăciune. Însă Sfântul Cuvios Macarie cel Mare s-a dus la el și i-a spus că este dator să mărturisească înaintea oamenilor credința sa în Domnul Hristos. Astfel, a coborât în mijlocul cetății, mărturisind credința în Mântuitorul Hristos, a fost prins, bătut, chinuit, iar în cele din urmă i s-a tăiat capul. Sfântul Mare Mucenic Mina a început să facă la biserica sa multe minuni pentru cei care îi cereau ajutorul. Sfântul Mina ne ocrotește de hoți, ne apără de pagube, pentru că în viața sa una dintre minuni arată că un om, care era iudeu, a fost găzduit de un creștin. Însă acesta din urmă, l-a omorât pentru a-i lua banii, trupul l-a tăiat în mai multe bucăți și l-a ascuns. Numai că Sfântul Mina trupul acelui iudeu l-a refăcut și i-a dat viață și i s-a arătat acestui om, care era creștin numai cu numele, l-a mustrat și i-a spus să-i dea banii înapoi, iar acela s-a înspăimântat și și-a recunoscut păcatul.

Sfântul Mare Mucenic Mina este cunoscut ca mare vindecător, pentru că din viața lui aflăm că printr-una din minunile sale a vindecat un olog, precum și o femeie care nu putea vorbi. Este cunoscut Sfântul Mare Mucenic Mina ca un om al dreptății, pentru că un oarecare Eutropie, având două vase de argint, a făgăduit să-i dea bisericii Sfântului Mare Mucenic Mina un disc de argint, dar i s-a părut că discul pentru Sfântul Mina este mai frumos decât cel al său și l-a schimbat pe când era în corabie. Dar, iscându-se o furtună, slujitorul său, care ținea discul, a căzut în valurile mării, cerând ajutorul lui Dumnezeu și Sfântului Mina. Atunci, în chip minunat, sluga sa a ieșit din valurile mării și, cu lacrimi de pocăință, a dăruit Sfântului Mina ceea ce îi făgăduise. Sunt foarte multe minunile pe care le-a făcut Sfântul Mare Mucenic Mina și, de aceea, mai ales în această zi când se face prăznuirea lui, suntem datori a veni, a ne ruga ca să ne ferească de toată întâmplarea cea rea și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

            În racla de argint în care este păstrat un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina se mai păstrează spre cinstire fragmente din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur (13 noiembrie), Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie (10 februarie), Sfintei Muceniţe Paraschevi din Roma (26 iulie).

            Biserica Parohiei Toți Sfinții din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea este monument istoric de clasa A, fiind construit între anii 1762-1764 de episcopul Râmnicului Grigorie Socoteanul, Hagi Constantin Malake și Theodor monahul, egumenul Schitului Dobrușa.

Alte articole despre: