Eşti aici

„Deși nu putea privi chipul Mântuitorului, orbul din Evanghelie și-a deschis sufletul către comuniunea cu Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

6 Iunie 2021 / Viața Eparhiei

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Popești, comuna Fârtățești a fost înveșmântată la slujba de sfințire săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 6 iunie.

La finalul slujbei de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie i-a încredințat pe cei prezenți că „biserica este spațiul sacru al întâlnirii omului cu Dumnezeu, un laborator al Învierii după cum o numea Sfântul Maxim Mărturisitorul sau anticameră a Împărăției Cerurilor, potrivit Sfântului Nicolae Cabasila”.
În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împărtășind cuvânt de binecuvântare și de învățătură. Chiriarhul Râmnicului a vorbit despre „credința profundă a orbului din naștere, tămăduit de Hristos Domnul, care, deși nu putea privi chipul Mântuitorului, și-a deschis sufletul către comuniunea cu Dumnezeu. Cu totul minunat a fost pentru acest orb ca, imediat după ce a primit vederea trupească, să privească spre El, iar prin credinţa și prin dragostea faţă de Hristos să-şi descopere frumuseţea și curăția sufletului. 
Credinţa acestuia dezvăluie un adevăr pe care fariseii refuzau să-l recunoască, acela al dumnezeirii și sfințeniei Mântuitorului Hristos. Se arătase întru totul credincios încă din momentul în care a acceptat așezarea tinei pe ochii săi neputincioși și a împlinit porunca Fiului lui Dumnezeu de a merge la apa Siloanului spre a-și spăla fața. Vorbim, așadar, despre credinţă ca «ipostas al celor nădăjduite», iar prin lucrurile credinţei, Dumnezeu Se slăveşte în oameni”, a spus Înaltpreasfinția Sa. 

 

Biserica sfințită a fost la început din lemn și a fost construită în anul 1793 prin strădania vrednicului preot Tănasie și a diaconilor Ioan și Ioan Mazilu. Între anii 1872 și 1879 s-a construit biserica din cărămidă pe temelie de piatră, împodobită cu pictură frumoasă în tehnica frescó, la inițiativa binecredincioșilor creștini Ion Vlăduțu și Ilie Smarandache, prin contribuția credicioșilor din această parohie în timpul păstoririi la Râmnic a ierarhilor Inochentie Chițulescu și Atanasie Stoenescu. 
De-a lungul timpului, s-au realizat mai multe intervenții de consolidare și de reparare a bisericii. Astfel, preotul Ilie Popa  între anii 1935 și 1937 a restaurat locașul de cult pentru buna rânduială și mărturisire de permanentă jertfă închinată Bunului Dumnezeu, în vreme ce, la păstorirea Eparhiei Vâlcii, se afla episcopul Irineu Mihălcescu.
În anul 2019 au început lucrările de restaurare și s-au finalizat în anul 2021.

Alte articole despre: