Eşti aici

Chiriarhul Râmnicului a slujit la hramul Mănăstirii Hurezi

22 Mai 2017 / Viața Eparhiei

La sărbătoarea hramului Mănăstirii Hurezi, așezată sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în curtea mănăstirii de soborul maicilor și de mulțime de pelerini care au dorit să-i cinstească pe Sfinții Împărați Constantin și Elena în ctitoria de suflet a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În cuvântul de învăţătură împărtăşit părinţilor slujitori, obştii monahale şi pelerinilor, Părintele Arhiepiscop a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării orbului din naştere, arătând că acesta „a atras atenția Mântuitorului prin spusele ucenicilor care, văzându-l pe treptele templului, L-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?  Mântuitorul însă le-a răspuns că Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ca să se nască orb, ci ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el  (Ioan IX, 2-3).

Dumnezeu, în milostivirea Sa atât de mare, avea să arate prin Fiul Său Cel Unul născut că Acesta a fost trimis în lume nu numai pentru a vindeca lumea de păcat, dar și de a-i dărui omului puterea să se bucure de împreuna locuire cu El. De aceea, Mântuitorul a luat tină, a uns ochii orbului și l-a trimis la scăldătoarea Siloamului, iar el urmând poruncii,  s-a dus și s-a spălat și a venit văzând (Ioan IX, 6-7). Constatând minunea propriei vindecări, cel care mai înainte fusese orb se întoarcea la Mântuitorul Hristos Care îl trimite la preot pentru ca și acela să certifice vindecarea lui. Era o lege a lui Moise ca cei care erau în boli grele, în special în situația bolilor molipsitoare, după vindecare trebuiau să meargă la preot pentru ca acesta să certifice tămăduirea lor și să-i redea societății.

Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? ... Alții ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt (Ioan IX, 8-9). Minunea săvârșită nu aduce doar bucuria în sufletul celui ce fusese orb, ci descoperă și starea permanentă de cârtire din partea fariseilor, întrucât vindecarea a fost săvârșită într-o zi de sâmbătă. Astfel, fariseii au mers la el și la părinții lui și au întrebat cum și-a redobândit vederea întrucât știau că fusese orb din naștere. Părinții, întrucât fariseii hotărâseră ca oricine va mărturisi pe Mântuitorul Hristos să fie omorât, s-au temut să spună ceva. Din nou s-au dus la cel care fusese orb, iar acesta i-a smerit spunându-le  oare nu cumva și voi doriți să vă faceți ucenicii Lui?

Pericopa evanghelică ne învață pe de o parte că bolile care vin asupra noastră pot fi consecințele păcatelor noastre și, de aceea, trebuie să căutăm mai întâi vindecarea sufletului și apoi vindecarea trupului. Apoi, trebuie să învățăm de la orbul din evanghelie nădejdea întrucât orbul, deși nu se gândea că cineva i-ar mai putea reda vederea, avea nădejdea că Dumnezeu va înmuia inimile celor de lângă El și nu-l va lăsa să-și piarddă viața lui. Învățăm, de asemeanea, că trebuie să devenim nu doar recunoscători față de darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră, ci trebuie să devenim și mărtirisitori prin cuvânt, dar și prin faptele noastre”.

În partea a doua a cuvântului de învățătură Înaltpreasfinția Sa a precizat că în ziua de 21 mai Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, ocrotitorii acestei mănăstiri, evocând modul în care Sfinții Împărați au devenit mărturisitori ai credinței creștine de pe cea înaltă treată a ierarhiei politice, iar mărturisirea nu s-a limitat doar la așezarea semnului Sfintei Cruci în confruntările militare ale Sfântului Constantin, ci a continuat în întreaga lor viață prin Edictul de Milan care acorda libertate creștinilor, devenind protector al acestora,  prin cinstirea zilei de duminică și apărarea dreptei credințe în cadrul Sinodului I ecumenic de la Nicea care a stabilit învățătura despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Sfântul Împărat Constantin a fost, împreună cu Sfânta Elena, ctitor a numeroase biserici, devenind pentru împărații bizantini dar și pentru mulți alți domnitori, model de ocârmuire politică, socială și în conlucrarea cu ierarhia bisericească. De aceea „au fost aleși de către Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu să ocrotească Mănăstirea Hurezi”.

La final, Chiriarhul Râmnicului i-a binecuvântat pe toți cei care au participat la sărbătoarea hramului Mănăstirii Hurezi. 

Alte articole despre: