Eşti aici

Cultural

 • A XVI-a Sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul”

  Duminică, 23 septembrie, Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic  a găzduit cea de-a XVI-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul: „Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală”,  tema ediției fiind „Sfântul Antim Ivireanul – precursor al Marii Uniri de la 1918”.

  25 Septembrie 2018
 • Ziua Limbii Române – „sărbătoare a identității și demnității poporului român”

  Ziua Limbii Române este celebrată anual începând cu 31 august 2013, fiind o „sărbătoare a identității și demnității poporului român”, a transmis Patriarhul Daniel la prima celebrare a acestei zile.

  31 August 2018
 • „Comoara lui ascunsă era smerenia și rugăciunea”

  Părintele Athanasie Prodromitul despre Părintele Petroniu Tănase

  30 August 2018
 • Răzvan Theodorescu, „Pe marginea statalităţii româneşti: vechi locaşuri şi vechi dinastii”

  La Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului a apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, lucrarea „Pe marginea statalităţii româneşti: vechi locaşuri şi vechi dinastii”, semnată de academicianul Răzvan Theodorescu. Cartea face parte din colecţia „Memoria Historiae”, completând cel de-al treilea număr.

  20 Octombrie 2018
 • Martyria, „Revistă de teologie și spiritualitate ortodoxă”

  Primul număr din anul 2018 al „Revistei de teologie și spiritualitate ortodoxă” Martyria, afirmă în anul centenar rolul Bisericii în păstrarea unității de neam prin activitatea și lucrarea domnitorilor mărturisitori și apărători ai valorilor creștine, a episcopilor, a monahilor și preoților cărturari, care și-au așezat numele, spre veșnică pomenire, pe frontispiciile ctitoriilor și în prefețele cărților tipărite în răstimpul introducerii limbii române în cult.

  29 August 2018
 • „Fericită este viaţa pustnicilor, a celor ce se întraripează cu dumnezeiescul dor”

  Cuviosul Antonie Schimonahul, „acel sfânt românesc al veacului al XVII –lea”, cum l-a numit Nicolae Iorga, este cel pe care pronia lui Dumnezeu l-a rânduit să reînnoiască duhul cuvioșilor pustnici, care dintru început au ales Iezerul ca loc sfânt de vieţuire, cel care a trăit după pilda sihaștrilor de demult, deschizând drumul iubitorilor de liniște și rugăciune, cel ce ne-a lăsat prin pilda vieții sale un adevărat model de trăire creștină în lume şi de asemenea cale spre desăvârșire în viața monahală.

  (Textul a fost publicat în vol. Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii,  Editura Praxis,  2016;)

  23 Noiembrie 2018
 • Biserica „potecașilor” din Viorești

  „La Slătioara, în cătunul Vioreşti, pe un podeu de pământ cât o palmă de om, se înalţă ca un potir bisericuţa cunoscută în istoria artei medievale româneşti prin Friza potecaşilor. De jur-împrejurul bisericuţei, sub streaşina de şindrilă, ctitorii s-au nemurit călări pe căluţii lor de munte, într-o adevărată cavalcadă unicat în istoria ortodoxismului. Prin Slătioara, la o mie şapte sute şi[...], trecea graniţa cu Austro-Ungaria. Potecaşii erau ţăranii însărcinaţi să apere graniţa, cu caii lor mici, cutreierând potecile înguste de munte care desenau vremelnica ocupaţie. Ei, potecaşii, conduşi de Vătaful de plai Urşanu, au ridicat bisericuţa. Cavalcada lor reprezenta apărarea de către ei a ţării şi, în aceeaşi vreme, apărarea mesei altarului înfăţişând credinţa creştină. Se ştia despre ei că nu-şi ridicau căciulile înalte nici în faţa domnitorului!”  – Dinu Săraru.

   

  5 Noiembrie 2018
 • Pronaosul Mănăstirii Cozia - mormintele și fațada sudică

  „Sala-tezaur” a Mănăstirii Cozia

  Sub aspect patrimonial, pronaosul Mănăstirii Cozia este o adevărată „sală-tezaur” pentru că ea adăpostește nu numai mormintele voievodale, ci şi cea mai veche realizare în frescă din această vatră monahală, datând din secolul al XIV-lea.

  4 Noiembrie 2018
 • „Matericul mănăstirilor vâlcene. O incursiune în spațiul monahal feminin din mănăstirile vâlcene”

  Cu binecuvântarea și sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Editura Praxis a apărut volumul Matericul mănăstirilor vâlcene. O incursiune în spațiul monahal feminin din mănăstirile vâlcene.

  16 Octombrie 2018
 • Viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

  Canonizarea Sfinților Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române oferă credincioșilor posibilitatea cunoașterii nevoințelor și a sfințeniei vieții acestora. Cercetând izvoarele aghiografice păstrate în sihăstriile de pe Valea Oltului, Părintele Ștefan Zară și Părintele Antim Motorga au alcătuit o prezentare duhovnicească a  vieții acestor sfinți, lucrare ce a fost publicată, spre zidirea sufletească a credincioșilor, la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului. 

  5 Octombrie 2018
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, aniversează 17 ani de arhierie

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, aniversează, duminică, 30 septembrie, împlinirea a 17 ani de arhierie.

  20 Septembrie 2018
 • Sfântul Ierarh Antim Ivireanul - paradigmă pentru românul contemporan înstrăinat

  Sfântul Ierarh Antim Ivireanul constituie pentru noi românii, un simbol al renaşterii spirituale, culturale, monahale, dar şi un etalon al credinţei pe pământurile Munteniei şi Olteniei, un exemplu demn de urmat pentru societatea actuală, atât de mult supusă presiunilor secularizării, individualismului, precum şi marginalizării valorilor morale. 

  20 Septembrie 2018

Pagini