Eşti aici

Liga Femeilor Creștine Ortodoxe – sprijin acordat beneficiarilor Centrului pentru persoane vârstnice Bistrița, seară duhovnicească și lansare de carte la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu-Vâlcea

26 Martie 2021 / Social

În ziua Praznicului Bunei Vestiri, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, membrele Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului au oferit masa de prânz persoanelor din Centrul de îngrijire Bistrița și au participat la seara duhovnicească organizată la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Râmnicu-Vâlcea, manifestare ce a prilejuit și lansarea volumului Maica Domnului și Misiunea Bisericii, apărut la Editura Praxis.

Părintele Bogdan Iulian Vieru, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul  a reliefat în deschiderea evenimentului semnificația duhovnicească a Praznicului Bunei-Vestiri, reamintind deopotrivă temeiurile scripturistice care prezintă chipul Maicii Domnului, în chip prefigurativ, în Vechiul Testament: „rugul cel aprins” (Ieșirea III, 2), „Chivotul legii” (Numeri XVII, 4), „Toiagul lui Aaron ce a odrăslit” (Numeri XVII, 8), „mana cerească preadulce” (Psalmul LXXVII, 28), „numele Celui fără nume, mai presus de orice nume” (Ieșirea III, 14), „cuptorul..., antitip al focului dumnzeiesc” (Daniel III, 25), „cortul lui Avraam”, tipul „cortului pântecelui Cuvântului” (Facerea XVIII, 1), „muntele lui Daniel din care s-a desprins piatra cea unghiulară, Hristos, dar netăiată de mână omenească” (Psalmul CXVII, 22), „ușa cea pecetluită pe care numai Domnul va umbla fără a o deschide” (Iezechiel XLIV, 2).

Reașezând textul scripturistic ca bază a lecturilor din Postul Mare, părintele Bogdan Iulian Vieru  a oferit tuturor membrelor Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului câte un exemplar al Noului Testament, apărut la Institutul Biblic.

În partea a doua manifestării duhovnicești, părintele Constantin Olariu a prezentat volumul Maica Domnului și Misiunea Bisericii, apărut la Editura Praxis.

Volumul cuprinde comunicările prezentate în cadrul Simpozionului Național de Misiologie „Arhid. Prof. Univ. Dr. Petre I. David”, desfășurat la Râmnicu-Vâlcea în anul 2019:

  • † Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Maica Domnului – model misionar în Biserica Dreptslăvitoare;
  • Pr. conf. univ. dr. habil. David Pestroiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, București, Realităţi misionare actuale privind preacinstirea Maicii Domnului;
  • Preot prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Odihnirea Preasfântului Duh în Preacurata Fecioară Maria. Implicațiile doctrinare și spirituale ale acesteia;
  • Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Facultatea de Teologie Andrei Șaguna, Sibiu, Maica Domnului, „Mijlocitoare”. Considerații biblice, teologice și pastoral-misionare;
  • Pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, Revelație, dogmă și comuniune marianică mărturisitoare în cântarea Prohodului;
  • Pr. lect. dr. Mihai Burlacu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Maica Domnului în evlavia populară;
  • Lect. dr. Sabin Preda, Născătoarea de Dumnezeu – acrostihul Scripturilor. O perspectivă biblico-imnografică;
  • Diacon asist. univ. dr. Răzvan Brudiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Între cer și pământ: „fiat” – verbul divin în rostire umană. Fecioara Maria, Născătoare și cuvântătoare de Dumnezeu;
  • Asist. univ. Mihai Coman, Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului.

În cadrul prezentării, a fost reliefată cinstirea deosebită de care Maica Domnului se bucură în Biserică, fiind considerată „o adevărată scară cerească și singura care face posibil urcușul omului către Dumnezeu. Ea este cea care îl urcă pe om în Împărăția lui Dumnezeu, făcând posibil acest fapt, prin înomenirea Fiului lui Dumnezeu. Ea este uşa Vieţii, pentru că Viaţa Hristos prin ea a intrat în lume: „Scară înțelegătoare și munte din care s-a tăiat piatră fără de mână de om, și ușă prin care a trecut Hristos, ceata proorocilor cu dumnezeiască cuviință, mai înainte te-a numit, grăind: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri”, după cum ne încredințează Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul de binecuvântare al acestui volum.

Vorbind despre activitățile membrelor Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe  din Arhiepiscopia Râmnicului, doamna Delia Zamfirescu a precizat: „Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cinstirea mamei creștine", acțiune desfășurată anual la sărbătoarea Bunei Vestiri.  Astfel, au fost oferite alimente necesare pregătirii mesei de prânz pentru beneficiarii Centrului pentru persoane vârstnice Bistrița, iar în după-aminaza aceleiași zile ne-am reașezat duhovnicește sub ocrotirea Maicii Domnului la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul”.

Alte articole despre: