Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune pentru cei ce se căsătoresc

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii celei de taină şi preacurate, păzitorul nestricăciunii şi chivernisitorul cel bun al celor lumeşti. Cel ce din început ai zidit pe om şi L-ai pus ca pe un împărat făpturii şi ai zis: „Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem aju­tor pentru dânsul şi pentru aceas­ta ai poruncit, să lase omul pe tatăl său şi pe mama sa şi să se lipească la soţia sa (soţul său) şi să fie amândoi un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă”; Însuţi Stă­pâne, trimite darul Tău cel ce­resc şi peste mine nevrednicul robul Tău (nevrednica roaba Ta) şi binecuvintează căsătoria pe care astăzi o întemeiem înain­tea feţei Tale preasfinte. Curăţeşte toate păcatele mele, iartă-mi toate fărădelegile, dezleagă-mi toate greşelile cele de voie şi fără de voie; uneşte gândurile, cugetele şi inimile noastre în dragoste nefăţarnică şi în cre­dinţă nestrămutată; îndreptează paşii noştri în cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta cea sfântă. Umple casa noas­tră de toate bunătăţile cele de pe pământ şi ne învredniceşte să petrecem împreună vieţui­rea noastră fără de prihană, ca să sporim spre tot lucrul bun şi Ţie bineplăcut. Păzeşte-ne întru toate zilele vieţii noastre, ca să plinim cu inimă curată porun­cile Tale şi să lăudăm şi să prea­mărim preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: