Eşti aici

Întâlnire catehetică în Parohia Zătreni

31 Ianuarie / Învățământ

Elevi de la Școala Gimnazială Zătreni au participat joi, 30 ianuarie, la o întâlnire catehetică, care a avut loc la biserica Parohiei Zătreni, comuna Zătreni, județul Vâlcea. Întrunirea s-a datorat parteneriatului educațional încheiat între parohie și unitatea de învățământ.

Parohia Zătreni, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva  și Sfântul Ierarh Nicolae a organizat o nouă activitate catehetică. Aceasta a avut loc în biserica parohială, după săvârșirea Sfintei Liturghii, participanți fiind elevii clasei a IV-a, îndrumați de profesoarea de Religie, doamna Elena-Alina Bondoc. Tema întâlnirii catehetice a fost „Sfinții Trei Ierarhi - modele ale iubirii față de semeni”, iar despre rolul pe care l-au avut acești mari învățători și păstori în viața Bisericii le-a vorbit preotul paroh Mihail Gherghina.

„În cadrul întâlnirii catehetice, părintele Gherghina le-a explicat copiilor că acești sfinți: Sfântul Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur au trăit în aceeași perioadă  a veacului al IV-lea, când Biserica a scăpat de sub prigoana sângeroasă a împăraților romani, și că, datorită învățăturilor lor, Biserica a fost din nou apărată de erezii, adică de la abaterile de la dreapta credință. Astfel, Sfinții Trei Ierarhi au dus o luptă grea și neîncetată pentru adevărata înțelegere a Evangheliei, pentru păzirea dreptei credințe apostolice cu privire la dogma Sfintei Treimi - cea mai de seamă taină a credinței creștine. De asemenea, părintele paroh le-a explicat istoria acestei sărbători, evidențiind că Sfinții Trei Ierarhi nu au căutat întâietate printre oameni, ci ei au căutat să fie bineplăcuți lui Dumnezeu, prin darurile lor, și anume chemarea călugărească a Sfântului  Vasile  cel  Mare, înalta teologie a Sfântului Grigorie Teologul și evanghelia practică a Sfântului Ioan Gură de Aur. Totodată, le-a pus la inimă gândul că darurile fiecărui om se înmulțesc atunci când el Îl caută pe Dumnezeu și este în comuniune cu semenul său. De aceea, Biserica a rânduit ca în ziua de 30 ianuarie să fie cinstiți împreună acești Sfinți Trei Ierarhi, ca oameni care și-au înmulțit darurile prin iubirea lui Dumnezeu și a semenilor”, a precizat doamna Elena-Alina Bondoc, profesoare de Religie. 

Alte articole despre: