Eşti aici

Arhiepiscopul Gherasim Cristea (1914-2014) Arhiepiscopul Gherasim Cristea (1914-2014)

Gherasim Cristea (1914-2014). Documentar biobibliografic

4 August 2015 / Cultural / Dr. Gabriel Croitoru

Cartea, o adevărată monografiei dedicată Înaltpresfințitului Gherasim Cristea, prezintă, in extenso, clar, inteligibil, magnetic pentru cel care o lecturează, itinerariul biografic al acestuia, dezvăluind aspecte mai puțin sau deloc expuse.

O lucrare biobibliografică despre unul dintre cei mai longevivi și mai vrednici slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din ultimul secol, care să aducă în actualitate omul ca model de viață pentru cei de mâine, este din punctul meu de vedere extrem de utilă. Așadar, apariția unei noi cărți realizată de unul dintre dintre profesorii și cercetătorii vâlceni cu reale și apreciabile analize în istoria ecleziastică a Olteniei și nu numai, Eugen Petrescu, despre Înaltpreasfințitul Gherasim Cristea, care a slujit Biserica Ortodoxă Română timp de opt decenii, cum a știut Înaltpreasfinția Sa mai bine, între anii 1934-2014, nu mai poate să surprindă, astăzi, pe nimeni. Personalitatea acestui mare român, episcop al episcopiei Râmnicului și Argeșului, din 1984 până în 1990, episcop al Râmnicului între 1990-2009 și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului, 2009-2014, s-a impus din vremea când era doar călugăr la una dintre cele mai cunoscute vetre ale monahismului românesc, mănăstirea Cernica, dar mai ales în calitatea sa de stareț al mănăstirii Căldărușani, ca unul dedicat cu totul comunității apartenente și gata de sacrificiu, într-o lume prea puțin prielnică bisericii din țara noastră.

O viața așa de lungă, închinată destinelor teologice ale creatorului, consumată în trei perioade pline de incertitudini pentru purtătorul de odăjdii, Gherasim, perioada cuprinsă între 1934-1946, prielnică vieții religioase, perioada comunistă, totalmente lipsită de hieratism și perioada post decembristă anului 1989, cu numeroasele ei nebuloase, s-a pretat, așa cum autorul acestei frumoase biobibliografii a făcut-o, desigur, la analize, reflecții și restituiri dintre cele mai variate.

Având o relație constantă dintre cele mai bune cu Înaltpreasfințitul Gherasim, autorul acestei cărți reușește să ofere cititorului interesat o dioramă biobibliografică dintre cele mai exaustive realizate până în prezent despre un înalt arhiereu al acestei țări. Mai mult decât atât, reușita acestei cărți mai rezidă și în faptul că, la origine ei, se află, după confesiunea autorului, o promisiune făcută de acesta Înaltpreasfințitului Gherasim cu ocazia serbării celor 97 de ani de viață, și anume, de a realiza un volum biografic și la împlinirea unui centenar de viață a Înaltpreasfinției Sale, promisiune de care stimabilul cercetător vâlcean s-a achitat, așa cum reiese din aceste rânduri, cu prisosință.

Întreaga viață a Înaltpreasfințitului Gherasim, ca destin excepțional, pe numele de mirean Gheorghe Cristea, cu toate tribulațiile ei, de la nașterea sa pe meleagurile ialomițene până la primirea hainei monahale, cât și după aceea, până la alegerea sa pe mult râvnitul scaun episcopal al Râmnicului ocupat, odată vreme, de înaintași iluștri ca Sfinții Antim Ivireanul, Chesarie, Calinic de la Cernica ș.a., ca să amintesc doar câțiva dintr-o lungă pleiadă de buni slujitori ai ortodoxiei, se regăsește între coperțile acestei cărți, realizate de Eugen Petrescu după toate exigețele științifice în vigoare.

Dimensiunea religioasă, etică și cognitivă se îngemănează în siajul lăsat de Înaltpreasfințitul Gherasim Cristea în istoriografie, unul dintre cele mai însemnate, – acesta scrutând teme atât laice cât și ecleziastice fundamentale, publicând articole, studii și cărți despre Independența de stat a României, despre mânăstirile Govora și Căldărușani, despre Sfântul martir Constantin Brâncoveanu și cei care au pătimit împreună cu acesta, dar și despre arhiepiscopia pe care a păstorit-o ca nimeni altul o perioadă așa de lungă de timp.

Cartea, o adevărată monografiei dedicată Înaltpresfințitului Gherasim Cristea, prezintă, in extenso, clar, inteligibil, magnetic pentru cel care o lecturează, itinerariul biografic al acestuia, dezvăluind pe de o parte, aspecte mai puțin sau deloc expuse, în alte volume și crochiuri biografice, iar pe de altă parte, reliefând realele aptitudini de cercetător versat în analize biobibliografice ale autorului.

Folosind numeroasele evocări și necrologuri făcute de notabilități provenite din varii domenii de activitate care l-au cunoscut pe Înaltpreasfințitul Gherasim Cristea, autorul reușește să pună la dispoziția cititorului o adevărată crestomație, în care sunt decelate trăsăturile biografice fundamentale ale acestui om: devoțiune spirituală și civism național.

Nu pot să închei mica mea predoslovie a acestei cărți, dedicate unei personalități ecleziastice din țara noastră și nu numai, despre care eu sunt convins că se vor spune mult mai multe mâine decât ieri sau astăzi, fără să citez caracterizarea succintă dar plastică a autorului: „Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim Cristea – ultimul episcop și primul arhiepiscop al Râmnicului, a fost unul dintre vrednicii ierarhi, care asemenea iluștrilor săi înaintași: Antim, Damaschin, Climent, Chesarie, Filaret, Calinic, etc, a lăsat viitorimii o eparhie aleasă, un adevărat centru al universului cultural și spiritual românesc”.

Prefață la volumul „Gherasim Cristea (1914-2014). Documentar biobibliografic”, semnat de Eugen Petrescu - Editura Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 2015.

Alte articole despre: