blandetea

  • Sfântul Marcu Ascetul

    Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos.

    31 Decembrie 2015
  • Sfântul Efrem Sirul

    Dumnezeu odihnește în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavoli.

    31 Decembrie 2015