Eşti aici

Părintele Arhimandrit Veniamin Micle la ceas aniversar – 80 de ani

6 Iulie 2019 / Cultural

În data de 7 iulie, părintele arhimandrit Veniamin Micle împlinește venerabila vârstă de 80 de ani. În semn de recunoștință pentru slujirea depusă la altarul și amvonul bisericii Mănăstirii Bistrița mai bine de 25 de ani, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat sâmbătă, 6 iulie, un eveniment omagial la ctitoria ocrotită de Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul.

Evenimentul omagial a început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Mănăstirii Bistrița, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și un arhidiacon, în prezența obștii maicilor, condusă de maica stavroforă Anastasia Honcioiu, și numeroșilor apropiați ai părintelui duhovnic de la lavra ocrotită de Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Rugăciunile de mulțumire adresate lui Dumnezeu au continuat cu slujba de Te Deum, la finalul căreia Înaltpreasfinția Sa a rostit cuvântul omagial, intitulat „Preacuviosul Arhimandrit Veniamin Micle – voievod al slovei dumnezeiești”. Părintele Arhiepiscop a reliefat aspecte biografice și realizările părintelui arhimandrit, dintre acestea din urmă cea mai însemnată fiind rectitorirea Mănăstirii Bistrița. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat iubirea de carte a părintelui Veniamin Micle, numindu-l „un Macarie al vremurilor noastre”, nu în ultimul rând împlinirea datoriei de căpetenie a unui călugăr, și anume rugăciunea și creșterea de fii duhovnicești.

„Călugăr cărturar și model de acrivie intelectuală și monahală, Părintele Veniamin Micle este un adevărat stâlp, nu doar al Ortodoxiei vâlcene, ci al întregii Ortodoxii. Astfel, Părintele se dovedește nu doar unul dintre cei mai prolifici scriitori de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă Română, ci mai mult, cel mai prolific monah al zilelor noastre, ziditor de slovă dumnezeiască în inimile credincioșilor. Zidirea Cuvântului lui Dumnezeu în sufletul credincioșilor a fost și, după cum vedem rămâne, prioritatea majoră a Preacuvioșiei sale, sub toate formele: cuvânt scris, predică și cateheză și, mai mult decât orice, exemplul vieții sale personale. Așa încât nu este nicio exagerare să afirmăm că Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, de la Mănăstirea Bistrița Vâlcii, trăiește de acum Împărăția lui Dumnezeu prin îmbogățirea duhovnicească a culturii române. Voievod al slovei dumnezeiești, Părintele Veniamin este pentru Biserica noastră un model viu, care, cu adevărat, face să ardă inima în noi (Luca 24, 32); exemplu autentic nu doar pentru orice monah, ci pentru orice slujitor al lui Hristos și, totodată, pentru toți cărturarii.

Acum, la împlinirea a 80 de ani, îi urăm și noi să îi dăruiască Dumnezeu multă sănătate, bucurii duhovnicești, putere de muncă și ani mulți în slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui, așa cum a făcut-o neobosit până astăzi”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

În semn de apreciere, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a oferit părintelui arhimandrit Veniamin Micle cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Râmnicului , „Crucea Râmnicului”, precum și volumul Sfântul Grigorie Decapolitul, reeditat special pentru această ocazie de Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului. Această lucrare monografică reprezintă o ediție îmbogățită a studiilor și cercetărilor părintelui arhimandrit dr. Veniamin Micle cu privire la viața și minunile Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.

 „Mă simt profund emoționat de dragostea pe care Înaltpreasfinția Voastră o arătați față de smerenia mea. M-am bucurat că ați surprins foarte bine activitatea mea și vreau să vă destăinui o taină a vieții mele: când am intrat în mănăstire, am învățat că Dumnezeu a înzestrat pe fiecare călugăr cu două aripi: a rugăciunii și a muncii. Ca să faci progrese, ca să te poți ridica spre înălțimile cerești, trebuie să folosești ambele aripi. Mie nu mi-a fost greu, întrucât în familia mea am fost crescut în duhul muncii și al rugăciunii și astfel am continuat-o firesc în mănăstire. Vă mulțumesc  pentru prezență, binecuvântare și purtarea de grijă”, a spus părintele arhimandrit Veniamin Micle.

În semn de recunoștință, a dăruit Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie mai multe cărți, apărute în ultimii cinci ani. 

 

O nouă carte lansată de arhim. Veniamin Micle: Adevărata Posadă: Defileul Bistriței

                Evenimentul omagial a continuat în sala de conferințe a Mănăstirii Bistrița, unde au fost prezentate mesaje de felicitare din partea oamenilor de cultură vâlceni și din țară, precum a  reprezentanților instituțiilor și asociațiilor de cultură. Sesiunea, moderată de pr. Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului, a continuat cu lansarea unei noi cărți, semnată de arhim. Veniamin Micle, și anume Adevărata Posadă: Defileul Bistriței, respectiv cu momentul de decernare a unor medalii și diplome omagiale.

Acest nou volum este rezultatul cercetării documentelor de epocă pentru localizarea bătăliei de la Posada din anul 1330, dintre regele Carol Robert de Anjou al Ungariei și voievodul Basarab I al Țării Românești. Unul dintre argumente se bazează pe însăși Diploma din 26 noiembrie 1332, în care regele Carol Robert de Anjou se referă la părțile de nord ale județelor Olteniei.

„Prezenta lucrare demonstrează că bătălia de la Posada n-a avut loc nici în stânga Oltului, nici în părțile Severinului, ci undeva la începutul traseului dintre Râmnic și Severin. Tot regele Carol face o descriere geografică a terenului, precizând că bătălia s-a desfășurat într-un loc «crângos și păduros», «strâmt și întunecos», «ca o navă strâmtă», «pe o cale blestemată în veci de Dumnezeu, închisă de ambele părți cu râpe amețitoare», iar înainte unde ea se lărgea era întărită în mai multe «locuri de puternice prisăci». Descrierea făcută de documentele regale corespunde locului din Defileul Bistriței, unde voievodul Basarab I, după victorie, a ctitorit un schit închinat Sfântului Mucenic Procopie, sfânt militar, probabil patronul oștirii sale, pe temeliile căruia a fost construită actuala Mănăstire Bistrița”, afirmă autorul în „Cuvântul înainte”.

                Părintele arhim. Veniamin Micle a publicat 611 titluri, dintre care 103 cărți, 98 studii, 322 articole, 3 comunicări, 18 predici, 14 reportaje, 32 însemnări-comentarii, 31 recenzii. Născut în ziua de 7 iulie 1939, în satul Plopiș, comuna Sisești, județul Maramureș, este unul din cei 6 copii ai familiei Timoftei și Eudochia Micle, descendeți, atât pe linie paternă, cât și maternă, ai unor ilustre și vechi familii de nobili români. A urmat studiile primare în satul natal, cele gimnaziale în alte două sate, iar primul an de liceu la Școala Medie Tehnică Mecanică din Satul Mare. Din cauza desființării unității de învățământ, a fost repartizat cu bursă la Liceul Mihai Eminescu, însă tânărul Valer a dorit să urmeze vocația monahală. A intrat ca novice la Mănăstirea Sfânta Ana din Rohia, îndrumat duhovnicește de protosinghelul Iustinian Chira. A urmat cursurile Seminarului Teologic din Cluj, Institutele Teologice din Cluj și București. A urmat cursuri de specializare la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg. După revenirea în țară, a fost numit profesor la Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeș, apoi asistent la Catedra de Omiletică și Catehetică a Institutului Teologic din Sibiu. A aprofundat studiile la Institutul Teologic Ecumenic Tantur din Ierusalim. A revenit în învățământul teologic din țară, și anume la Seminarul Teologic Mofleni din Craiova, ulterior fiind numit director al Seminarului Teologic din București. A renunțat la activitatea din învățământ la vârsta de 40 de ani, retrăgându-se la Mănăstirea Cozia, unde stareț era părintele arhim. Gamaliil Vaida. A fost numit apoi de PS Iosif al Râmnicului mare eclesiarh al catedralei Episcopale, iar apoi și-a depus contribuția culturală și duhovnicească pentru reînvierea obștii monahale, recuperarea și restaurarea clădirilor și bunurilor de patrimoniu ale Mănăstirii Bistrița.

Alte articole despre: