Eşti aici

Sfânta Liturghie Arhierească și conferință cu preoții din Protoieria Horezu

13 Septembrie 2022 / Administrativ

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit marți, 13 septembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și a prezidat lucrările conferinței pastoral-misionare a preoților din Protoieria Horezu.

„Sfânta Euharistie ne uneşte în mod deplin cu Hristos”, a accentuat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor care au participat la Sfânta Liturghie.

„Sfântul Grigorie Palama, fidel învăţăturii sale despre lumină, priveşte unirea credinciosului cu Hristos în Sfânta Împărtăşanie prin lumină, căci, spune acesta „Prin Împărtăşanie, Hristos devine un trup cu noi şi luminează sufletele acelora care se împărtăşesc de strălucirea Trupului Lui, aşa cum au strălucit şi trupurile ucenicilor pe Tabor. Atunci însă Trupul a strălucit fără să se unească cu trupurile lor, iar acum, de vreme ce s-a amestecat cu noi şi se află în noi, ne luminează sufletul cu lumina Lui dinlăuntrul nostru. Să dăm mulțumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos!” (I Corinteni XV, 57), nu doar printr-o simplă înșiruire a cuvintelor căci prin participarea noastră la Sfânta Liturghie suntem chemați să arvunim viața cea veșnică întrucât, învață Părintele Dumitru Stăniloae, „Hristos este sălășluit în noi și noi simțim taina prezenței Lui și cu El ne întâlnim de acum în interiorul nostru. A trebuit să se scufunde Fiul lui Dumnezeu în natura omenească și să moară și să învieze pentru ca noi scufundându-ne în apa Botezului să putem să Îl primim pe Sine cu totul în noi sau mai bine zis să ne scufundăm cu totul în viața Lui dumnezeiască, să ne împărtășim de toate darurile de care natura Lui omenească s-a umplut prin Patima și Învierea Sa”. Dumnezeu vrea ca omul să crească duhovniceşte, iar această creştere nu se înfăptuieşte fără efortul lui de a menţine harul şi de a dobândi o deprindere tot mai fermă într-un bine tot mai mare. Muntele virtuţilor e rugăciunea, sau Dumnezeu cunoscut în starea de rugăciune plină de iubire”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

Apreciind lucrarea administrativă, pastoral-misionară, culturală și social-filantropică a preoților din Protoieria Horezu, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a hirotesit întru iconomi stavrofori mai mulți slujitori ai sfintelor altare.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Așezământului „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și au reliefat faptul că spiritualitatea ortodoxă a cunoscut prin isihasm dimensiuni con­siderabile. Tocmai datorită acestui fapt isihasmul nu s-a limitat la Muntele Athos ci s-a răspândit și în celelalte țări ortodoxe.

Alte articole despre: