Eşti aici

Slujire arhierească în Parohia Crețeni, Protoieria Drăgășani

8 Decembrie 2019 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 8 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul a Parohiei Crețeni, comuna Crețeni, Protopopiatul Drăgășani.

Comunitatea credincioșilor din comuna Crețeni și împrejurimi a participat duminică, 8 decembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor, Chiriarhul Râmnicului a reliefat învățăturile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a XXVII-a după Rusalii, care relatează minunea tămăduirea femeii gârbove (Luca XIII, 10-17). „Această femeie, a spus Înaltpreasfinția Sa, a fost vindecată de Domnul Iisus Hristos, nu pentru că I-ar fi cerut aceasta, precum au făcut alții, ci pentru că Mântuitorului I S-a făcut milă de suferința ei cea îndelungată. În pofida minunii săvârșite, un fariseu care se afla la templu în acea zi de sâmbătă, neavând curaj să mustre în față pe Domnul Hristos, cu multă mânie a reproșat mulțumii care Îl urma pe Mântuitorul că șase zile sunt pentru săvârșirea lucrului, iar sâmbăta este ziua odihnei.

Iudeii serbează sâmbăta deoarece este ziua în care Dumnezeu S-a odihnit de toate cele pe care le-a făcut. De aceea Moise, în cartea Deuteronom, sau A doua lege, a rânduit să fie sâmbăta ziua odihnei și pentru oameni. De ce noi, creștinii, dacă Dumnezeu a rânduit ziua odihnei sâmbăta, sărbătorim ziua Duminicii? În mai multe rânduri, Domnul Hristos, chiar și Sfinții Apostoli, au săvârșit vindecări și alte minuni în ziua de sâmbătă, însă noi sărbătorim Duminica deoarece Dumnezeu, în ziua cea dintâi a săptămânii, a început creația Sa și, apoi, a restabilit creația, pentru că a înviat Fiul Său, Domnul Hristos. Tot în ziua Duminicii, Mântuitorul S-a descoperit ucenicilor Săi la frângerea pâinii, adică în Taina Dumnezeieștii Liturghii, iar Duhul Sfânt, Mângâietorul, S-a pogorât peste Sfinții Apostoli în ziua Cincizecimii și peste toți cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. De aceea, noi cinstim Duminica pentru că Însuși Mântuitorul, Care a spus că este și Domnul sâmbetei, ne-a dat nouă această zi de odihnă. Ziua de odihnă este, de fapt, ziua pe care o închinăm lui Dumnezeu, iar aceasta se arată prin însăși numirea ei, pentru că sunt două cuvinte latinești: Dominus dei, adică Ziua lui Dumnezeu. Astfel, noi cinstim această zi lui Dumnezeu, Cel Care ne dă nouă toate bunătățile de pe pământ, Care întreține viața noastră și existența întregului univers. Dumnezeu a creat chiar un ciclu pe care îl regăsim și în natură, precum vremea zilei și apoi cea a nopții, în care ne odihnim, dar și alternanța anotimpurilor, de la primăvară, când toate reînvie la viață, până la iarnă, când toate cele ale naturii intră în starea de adormire. Dumnezeu, în lucrurile firești, a rânduit această vreme de lucru și vreme de odihnă. De aceea și noi, oamenii suntem chemați să ne odihnim în ziua Duminicii să aprindem candela în casele noastre, să tămâiem, să venim în casa lui Dumnezeu, la biserică, pentru a-I mulțumi, și să ne rugăm pentru cei adormiți. Lumânarea aprinsă simbolizează lumina lui Hristos pe care noi le-o dăruim lor, pentru a le mângâia sufletele lor. Trebuie să ne aducem aminte de Mântuitorul Hristos, Care a vorbit despre Judecata cea înfricoșătoare și le-a spus celor care L-au refuzat: «Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță și nu M-ați cercetat» (Matei XXV, 42-43). Acelora, Domnul le va răspunde: «Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut» (Matei XXV, 45)”, a spus Părintele Arhiepiscop Varsanufie.

            Căutarea vindecării sufletești, o datorie a fiecărui credincios

În continuare, Chiriarhul Râmnicului a subliniat datoria fiecărui credincios de a-L căuta pe Dumnezeu și a-I mulțumi pentru toate darurile primite.

„Această femeie gârbovă, în pofida neputinței sale trupești, era la templu și se ruga lui Dumnezeu, adică avea sufletul drept, în stare de rugăciune. Mântuitorul Hristos S-a milostivit spre ea și i-a dăruit vindecarea, ca să se bucure și ea de vederea feței omului, a frumuseții naturii, a luminii și de toate darurile la care Dumnezeu ne face părtași. De aceea, cu atât mai mult nouă se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele pe care le avem. Iar atunci când cerem ceva Tatălui ceresc, să cerem cu nădejde, dar mai înainte de aceasta să-I mulțumim.  

Evanghelia acestei duminici ne evidențiază un lucru important, anume că pot veni asupra noastră tot felul de boli sau neputințe din pricina păcatelor noastre, dar noi suntem datori mai întâi să ne curățim de păcate, iar locul în care găsim vindecarea este biserica, casa lui Dumnezeu, prin mărturisirea înaintea preotului și primirea Trupului și Sângelui Domnului Iisus Hristos. Noi, când  mărturisim păcatele, ne mărturisim în fața Domnului Hristos, Care stă nevăzut înaintea noastră, pentru că preotul este doar un martor văzut. Căutați întotdeauna pe Domnul Hristos în casa Lui, să nu vă rușinați a vă mărturisi păcatele voastre înaintea preotului și să nădăjduiți în mila lui Dumnezeu, precum această femeie, care a fost gârbovă vreme de 18 ani, tot timpul venea la templu pentru a se ruga lui Dumnezeu. Să învățăm de la această femeie să avem nădejde la Dumnezeu, să-L căutăm pe El, să nu uităm să-I închinăm tot mai mult timp lui Dumnezeu, mulțumindu-I pentru toate darurile Sale, să căutăm a avea inima curată atunci când ne rugăm Lui și să nu purtăm în inima noastră vreo răutate, pentru că aceasta ne desparte pe noi de Dumnezeu nu numai în viața aceasta, ci și în viața cea viitoare”, a explicat Părintele Arhiepiscop Varsanufie.

Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul a fost construită în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu de preoții Radu și Șerban Făurescu, fiind târnosită în anul 1826. La începutul secolului al XX-lea, în urma unor lucrări de consolidare începute din anul 1913, locașul de cult a fost resfințit în anul 1920. Din toamna anului 2018, sub coordonarea părintelui paroh Daniel Bîrneață, protoiereu al Protopopiatului Drăgășani, au fost demarate lucrări de restaurare și înnoire a locașului de cult.

Alte articole despre: