Eşti aici

Slujire arhierească la Parohia Marcea

13 Noiembrie 2016 / Viața Eparhiei

Astăzi, 13 noiembrie, zi în care  Biserica Ortodoxă prăznuiește  duminica  a 25-a după Rusalii în care se vorbește despre samarineanul milostiv și se face pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia  Marcea din Protopopiatul Drăgășani, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. 

Pericopa evanghelică de la Luca, capitolul X, versetele de la 25 la 37,  prezintă Pilda Samarineanului Milostiv: „În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-L și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți”. Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc, venind și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin, și, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Deci, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Iar Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea”.

Părintele Arhiepiscop a descoperit părinților slujitori și credincioșilor că această pericopă evanghelică reprezintă un îndreptar pentru fiecare credincios, întrucât samarineanul milostiv simbolizează pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos.

Pilda Samarineanului milostiv este citită la începutul Postului Nașterii Mântuitorului Hristos,  așezându-se în conștiințele credincioșilor drept un îndemn pentru pregătirea duhovnicească în această perioadă,  în care starea de postire trebuie unită cu rugăciunea dar și cu milostenia, pentru ca, în felul acesta, iubirea față de aproapele să arate modalitatea prin care oamenii devin ei înșiși lucrători și împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu.

Alte articole despre: