Eşti aici

Sărbătoarea Cinstirii Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Ostrov

28 Iulie 2019 / Viața Eparhiei

„Maica Domnului este o adevărată scară cerească și singura care face posibil urcușul omului către Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Ostrov, duminică, 28 iulie, cu prilejul Sărbătorii Cinstirii Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea.

Chiriarhul Râmnicului le-a vorbit celor prezenți la Sfânta Liturghie în ostrovul așezat împreună cu mănăstirea sub ocrotirea Maicii Domnului despre bucuriile duhovnicești împărtășite de Dumnezeu în familia Sfântului Voievod Neagoe Basarab, ctitorul mănăstirii, dar și despre minunile la care obștea monahală și mulțimile de credincioși au fost părtași înaintea acestei icoane făcătoare de minuni. „Născătoarea de Dumnezeu este prin excelenţă pentru fiecare dintre noi model pentru trăirea virtuţilor şi împlinirea lor, însă este și model de a-L aduce pe Hristos în lume și de a-L vesti pe Acesta spre o tot mai deplină cunoaștere a Lui: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan XVII, 3)”.

Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, Vindecarea slăbănogului din Capernaum, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că „prin aducerea acestui bolnav înaintea Mântuitorului Hristos, prietenii slăbănogului se încredințează întru totul în iubirea nemărginită a Fiului lui Dumnezeu. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale! (Matei IX,2). Domnul Hristos i se adresează ca unui fiu căruia îi vindecă mai întâi paralizia sufletului, arătând că boala trupească era consecința bolii sufletești. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „Hristos n-a alergat îndată la vindecarea trupului, care se vedea, ci a vindecat mai întâi ceea ce nu se vedea, sufletul, iertându-i păcatele”.

Cărturarii Îl acuză pe Fiul lui Dumnezeu de hulă, iar după ce le descoperă răutatea gândurilor, starea de permanentă cârtire, Mântuitorul exclamă: „Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta“ (Matei IX, 6). Ridicarea slăbănogului din patul de suferință bucură dar și înspăimântă mulțimile care slăvesc laolaltă pe Dumnezeu.

Așadar, în duminica aceasta ne încredințăm de faptul că așa cum Maica Domnului s-a făcut pe sine purtătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu față de oameni, trebuie să devenim și noi, asemenea prietenilor slăbănogului, mărturisitori prin fapte ai credinței”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: