Eşti aici

„Rugăciunea este întărirea şi luminarea sufletului”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în prima zi a anului omagial închinat rugăciunii

1 Ianuarie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit, în prima zi a noului an, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, unde a făcut cunoscută celor prezenți însemnătatea anului omagial și comemorativ 2022. 

Anul 2022 a fost proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, prilej cu care Înaltpreasfinția Sa a sublniat: „rugăciune adună mintea nu doar în trup şi inimă, ci şi în sine, redându-i rolul ei firesc şi autentic de canal al Duhului. Rezultatul este transformarea întregii persoane, trup şi suflet: „Căci precum la cei dedaţi plăcerilor senzuale şi stricăcioase toată puterea sufletului de a pofti se deşartă în trup şi de aceea devin întregi trup [...],  tot astfel la cei ce şi-au înălţat mintea la Dumnezeu şi sufletul la poftirea Lui, se transformă şi trupul şi se înalţă şi se bucură şi el de comuniunea cu Dumnezeu; devine şi el posesiune şi locaş al lui Dumnezeu”, după cum învață Sfântul Grigorie Palama”.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că „Rugăciunea  ocupă firesc un loc central în spiritualitatea Sfântului Grigorie Palama, care vorbeşte despre ea în fiecare pagină din scrierile sale, încât am putea spune că toate scrierile lui nu sunt altceva decât o rugăciune continuă, ca mărturisire a vieţii duhovniceşti, în Duhul lui Dumnezeu, pe care o ducea.
Omul se poate uni cu Dumnezeu în două feluri, spune Sfântul Grigorie Palama în „Cuvântul său despre rugăciune”, în primul rând prin comuniunea virtuţilor dumnezeieşti şi, în al doilea rând, prin rugăciune. 

Scopul rugăciunii după Sfântul Grigorie Palama acesta este: ea înalţă pe om de pe pământ la cer şi, trecând deasupra a tot ce este ceresc şi nume şi înălţime şi vrednicie, îl înfăţişează pe om lui Dumnezeu, Celui ce se află mai presus de toate.
Rugăciunea este întărirea şi luminarea sufletului. Şi este nevoie să se facă neîncetat nu pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu spre împlinirea vreunei anume cereri, ci pentru a adeveri că omul se întoarce la Dumnezeu şi vrea să rămână neîncetat lângă El, spre a fi al Lui şi părtaş darurilor Lui  şi „odată ce s-au dedicat lui Dumnezeu prin această împreună-petrecere leapădă uşor povara patimilor rele şi-şi adună comoară iubirii”.
Ne rugăm la începutul acestui an să dobândim rugăciunea desăvârşită, rugăciunea curăţită printr-o continuă reînnoire interioară şi prin eliberarea de patimi”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: