Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Prin Înălţarea cu trupul la cer, Mântuitorul l-a ridicat pe om din ordinea creată și i-a deschis calea spre veșnicie”

10 Iunie 2021 / Viața Eparhiei

„Mântuitorul Hristos S-a înălțat cu Trupul la cer pentru ca noi să putem tinde spre viaţa veşnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Biserica „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, la sărbătoarea hramului. 

În cuvântul de învățătură împărtășit cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a recapitulat aspectele teologice ale operei de mântuire, exemplificând prin fragmente din scrierile Sfântului Grigorie Palama că „dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi coborât din ceruri, am fi lipsiţi de nădejde în ce priveşte urcarea la cer; dacă nu S-ar fi întrupat, n-ar fi pătimit în trup, n-ar fi înviat şi n-ar fi fost înălţat pentru noi, n-am fi cunoscut excesul iubirii lui Dumnezeu pentru noi”. 
Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Hristos cu trupul se actualizează, prin sălăşluirea Lui în noi, prin Duhul Sfânt. 
Credincioşii care se aseamănă în virtuți Mântuitorului se fac părtaşi de slava Lui cea veşnică: „plinind rânduiala cea pentru noi şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit; ci, rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi”, subliniază una dintre cântările măritului praznic.
Oamenii trebuie să devină sălaș al prezenţei lui Dumnezeu în viața lor, șă să Îl privească pe Mântuitorul Hristos nu doar ca persoană a istoriei, ci şi ca Domn al slavei, Care S-a înălţat la ceruri şi stă de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl: „El Însuşi, sălăşluindu-se întru cele înalte, strigă de acolo până la noi că «dacă ar vrea cineva să se sălăşluiască întru această slavă, să se facă părtaş Împărăţiei cereşti, să fie numit fiu al lui Dumnezeu şi să afle viaţa veşnică, negrăită slavă şi neprihănită hrană, îmbelşugată şi neîmpuţinată, să se supună celor mai înainte rânduite de Mine şi să urmeze, după putere, petrecerii Mele, trăind pe pământ aşa cum am trăit şi Eu venind în trup», învăța Sfântul Grigorie Palama.
Înălţarea şi şederea de-a dreapta Tatălui este praznicul bucuriei celei mari în care „lumea toată, cea văzută şi cea nevăzută prăznuieşte întru bucurie: îngerii slăvesc şi oamenii laudă neîncetat înălţarea Celui Ce S-a unit cu noi prin trup, pentru bunătatea cea fără de margini a Lui”, după cum am cântat la slujba Utreniei.
Prin Înălţarea cu trupul la cer, Mântuitorul l-a ridicat pe om din ordinea creată și i-a deschis calea spre veșnicie”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

 

Alte articole despre: