Eşti aici

Hramul de toamnă al Mănăstirii Arnota

8 Noiembrie 2019 / Viața Eparhiei

„Fiecare rugăciune a noastră este însoțită de neîncetata cântare de slavă a îngerilor, iar exemplul lor ne aduce aminte că noi am fost creați de Dumnezeu pentru a sta înaintea Lui și a-L lăuda necontenit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie. În ziua de prăznuire a Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cetelor cerești, vineri, 8 noiembrie, Chiriarhul Râmnicului a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, unde a fost serbat hramul.

Numeroși pelerini au participat la sărbătorirea hramului de toamnă al bisericii Mănăstirii Arnota, ctitoria voievodală a lui Matei Basarab închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În această zi, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul mănăstirii, cu hramurile Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul și Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a explicat rolul sfinților îngeri în lucrarea de mântuire a neamului omenesc.                                                                                                                  

„Mai înainte de a face lumea aceasta văzută, cerul, stele, pământul, cu tot ceea ce a fost împodobit, mai înainte de a fi creat omul, Dumnezeu a făcut din nimic lumea spirituală, sau lumea nevăzută, după cum aflăm din primul verset al Sfintei Scripturi: «La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul» (Facere I, 1). De aceea, Sfântul Apostol Pavel a spus că «întru Hristos au fost zidite toate, cele din ceruri și de pe pământ, cele văzute și nevăzute...» (Coloseni I, 16). Prin această lume nevăzută se înțelege lumea duhurilor, a îngerilor, care, dintru început, toți au fost buni, strălucind în frumusețe, înțelepciune și în alte felurite daruri. Însă, un înger, pe nume Lucifer, dorind să fie asemenea lui Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și, precum ne spune psalmistul David, a decăzut din cinstea sa și ca un fulger din cer a căzut Lucifer împreună cu toții îngerii care l-au urmat. Astfel, acest înger, care s-a schimbat în demon, este începătorul a toată răutatea și cel care cu ceata sa ispitește pe om până la ultima sa suflare ca să îl abată de la calea lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail a spus atunci, după căderea îngerilor răi, aceste cuvinte, pe care le rostim și noi la Sfânta Liturghie: «Să stăm bine, să stăm cu frică...». De asemenea, după  ce omul a căzut prin neascultare și a fost alungat din Eden, Dumnezeu l-a pus cu o sabie de foc pentru a păzi intrarea în Eden, de aceea el este uneori reprezentat pe ușile diaconești cu o sabie de foc. Tot el este reprezentat cu o trâmbiță, pentru că la sunetul trâmbiței sale, va fi A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și va începe Înfricoșătoarea Judecată. Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept îngerul bunelor vestiri, deoarece el a binevestit pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și mai ales pe tatăl său, Zaharia, care intrase în altar pentru a tămâia, căruia i-a spus că va avea un fiu (Luca I, 11-20); a binevestit-o pe Fecioara Maria că va naște pe Mântuitorul (Luca I, 26-38) și i-a spus că va fi umbrită de Duhul Sfânt și va naște un Fiu, Căruia Îi va pune numele «Cu noi este Dumnezeu», iar El este Fiul Celui Preaînalt”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Denumirea de „înger” este de origine grecească și înseamnă „vestitor” sau „trimis”, pentru că îngerii au menirea de a vesti oamenilor voia lui Dumnezeu. Puterile cerești se împart în nouă cete: prima este cea a Serafimilor, Heruvimilor și Tronurilor; a doua este alcătuită din Domnii, Puteri și Stăpâniri, iar a treia din Începătorii, Arhangheli și Îngeri.

                „Îngerii sunt ființe spirituale, pe care noi nu le putem vedea, dar ele slujesc neîncetat lui Dumnezeu și se roagă împreună cu noi, așa cum se arată în rugăciunile de la Sfânta Liturghie: «Cu aceste fericite Puteri, Stăpâne, Iubitorule de oameni, și noi, păcătoșii, strigăm și grăim: Sfânt ești cu adevărat și Preasfânt și nu este măsură măreției sfințeniei Tale...». Fiecare rugăciune a noastră este însoțită de neîncetata cântare de slavă a îngerilor, iar exemplul lor ne aduce aminte că noi am fost creați de Dumnezeu pentru a sta înaintea Lui și a-L lăuda necontenit. Sfinții îngeri împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și fac nenumărate minuni, prin rânduiala Sa, așa cum este minunea Arhanghelului Mihail din cetatea Colose. Îngerii ajută pe om și-l sfătuiesc către toată lucrarea cea bună, întrucât fiecare dintre noi, încă de când primim a fi aproape de Dumnezeu prin Taina Sfântului Botez, Dumnezeu ne însoțește viața cu câte un înger păzitor, pentru a nu avea sentimentul că suntem singuri pe acest pământ. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii noi cerem Domnului: «Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre», adică noi cerem binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu pe calea vieții noastre. În această zi a pomenirii acestor voievozi ai oștilor cerești, noi suntem îndrumați ca să cerem ajutorul lor, ca Dumnezeu să întărească viața noastră și să urmăm exemplul lor cel bun, așa cum ne-a arătat și Evanghelia de la Luca, de azi, care ne-a îndemnat să nu cădem în neputințe și păcate”, a spus Părintele Arhiepiscop Varsanufie.

Mănăstirea Arnota este aşezată la 52 km de Râmnicu Vâlcea, aproape de Mănăstirea Bistriţa, pe o terasă a muntelui Buila. Este ctitorie a voievodului Matei Basarab, pe locul altor biserici, fiind construită între anii 1632-1636 ca necropolă domnească. În mănăstire viețuiesc monahii, îndrumate de maica stareță, stavrofora Ambrozia Rucăreanu.

Alte articole despre: