Eşti aici

Hramul de toamnă al Mănăstirii Arnota

8 Noiembrie 2019 / Viața Eparhiei

„Fiecare rugăciune a noastră este însoțită de neîncetata cântare de slavă a îngerilor, iar exemplul lor ne aduce aminte că noi am fost creați de Dumnezeu pentru a sta înaintea Lui și a-L lăuda necontenit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie. În ziua de prăznuire a Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cetelor cerești, vineri, 8 noiembrie, Chiriarhul Râmnicului a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, unde a fost serbat hramul.

Numeroși pelerini au participat la sărbătorirea hramului de toamnă al bisericii Mănăstirii Arnota, ctitoria voievodală a lui Matei Basarab închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În această zi, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul mănăstirii, cu hramurile Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul și Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a explicat rolul sfinților îngeri în lucrarea de mântuire a neamului omenesc.                                                                                                                  

„Mai înainte de a face lumea aceasta văzută, cerul, stele, pământul, cu tot ceea ce a fost împodobit, mai înainte de a fi creat omul, Dumnezeu a făcut din nimic lumea spirituală, sau lumea nevăzută, după cum aflăm din primul verset al Sfintei Scripturi: «La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul» (Facere I, 1). De aceea, Sfântul Apostol Pavel a spus că «întru Hristos au fost zidite toate, cele din ceruri și de pe pământ, cele văzute și nevăzute...» (Coloseni I, 16). Prin această lume nevăzută se înțelege lumea duhurilor, a îngerilor, care, dintru început, toți au fost buni, strălucind în frumusețe, înțelepciune și în alte felurite daruri. Însă, un înger, pe nume Lucifer, dorind să fie asemenea lui Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și, precum ne spune psalmistul David, a decăzut din cinstea sa și ca un fulger din cer a căzut Lucifer împreună cu toții îngerii care l-au urmat. Astfel, acest înger, care s-a schimbat în demon, este începătorul a toată răutatea și cel care cu ceata sa ispitește pe om până la ultima sa suflare ca să îl abată de la calea lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail a spus atunci, după căderea îngerilor răi, aceste cuvinte, pe care le rostim și noi la Sfânta Liturghie: «Să stăm bine, să stăm cu frică...». De asemenea, după  ce omul a căzut prin neascultare și a fost alungat din Eden, Dumnezeu l-a pus cu o sabie de foc pentru a păzi intrarea în Eden, de aceea el este uneori reprezentat pe ușile diaconești cu o sabie de foc. Tot el este reprezentat cu o trâmbiță, pentru că la sunetul trâmbiței sale, va fi A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și va începe Înfricoșătoarea Judecată. Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept îngerul bunelor vestiri, deoarece el a binevestit pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și mai ales pe tatăl său, Zaharia, care intrase în altar pentru a tămâia, căruia i-a spus că va avea un fiu (Luca I, 11-20); a binevestit-o pe Fecioara Maria că va naște pe Mântuitorul (Luca I, 26-38) și i-a spus că va fi umbrită de Duhul Sfânt și va naște un Fiu, Căruia Îi va pune numele «Cu noi este Dumnezeu», iar El este Fiul Celui Preaînalt”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Denumirea de „înger” este de origine grecească și înseamnă „vestitor” sau „trimis”, pentru că îngerii au menirea de a vesti oamenilor voia lui Dumnezeu. Puterile cerești se împart în nouă cete: prima este cea a Serafimilor, Heruvimilor și Tronurilor; a doua este alcătuită din Domnii, Puteri și Stăpâniri, iar a treia din Începătorii, Arhangheli și Îngeri, a spus Părintele Arhiepiscop Varsanufie.

Mănăstirea Arnota este aşezată la 52 km de Râmnicu Vâlcea, aproape de Mănăstirea Bistriţa, pe o terasă a muntelui Buila. Este ctitorie a voievodului Matei Basarab, pe locul altor biserici, fiind construită între anii 1632-1636 ca necropolă domnească. În mănăstire viețuiesc monahii, îndrumate de maica stareță, stavrofora Ambrozia Rucăreanu.

Alte articole despre: