Vartolomeu Stănescu

  • 145 de ani de la nașterea Episcopului Vartolomeu Stănescu

    „Să se ştie însă că Biserica lui Hristos nu se va putea înlocui, pe vecie, nici de stat şi nici de cultura pozitivă, din orice veac intelectual ar proveni ea şi oricum ar încerca această cultură să se reverse spre dominare, dacă nu chiar spre anulare, peste aşezările şi lucrările sufleteşti şi moralizatoare ale Bisericii lui Hristos” – Episcopul Vartolomeu Stănescu.

    25 August 2020
  • Cuvânt la Ziua Eroilor

    Este o lege a firii, ca viaţa să-şi aibă le­gătură cu împărăţia morţii şi este o taină a sufletului nostru, de a se simţi recules şi îndulcit pe praguri de morminte.

    17 Mai 2018