Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune la vreme de secetă şi foamete

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea nevrednicului robului Tău. Întoarce-ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorâ cu foamete şi cu sete pe noi, oamenii şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să se aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre, ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: