Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune pentru copilul bolnav

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui copil, robul Tău (numele). Alungă de la el toată boala şi toată neputinţa. Tu, Care eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor, arată şi acum puterea milostivirii Tale. Vindecă-l pe el, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu ru­găciunile pe care le înalţi înain­tea Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Vindecaţi-l pe el, Sfinţilor care aţi primit de la Dumnezeu da­rul tămăduirii şi aţi vindecat mulţime de bolnavi. O, Doamne Iisuse Hristoase, primeşte puţina noastră rugăciu­ne pentru copilul acesta (numele), stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala, ridică-l din pa­tul durerii, întru mărirea Nume­lui Tău. Că Tu eşti Cel Care vindeci neputinţele, Hristoase Dum­nezeule, şi Ţie mărire înălţăm în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: