Eşti aici

Cateheză la Biserica „Înălţarea Domnului“ din Berbești

18 Mai 2018 / Învățământ

Parohia „Înălţarea Domnului" din Berbești desfășoară numeroase  proiecte de catehizare și social-filantropice în parteneriat cu unitățile de învățământ și administrative din localitate.

O astfel de activitate a avut loc și în ajunul sărbătorii Înălțării Domnului, hramul bisericii parohiale. Invitației preoților  Ion Șolea Mateescu și Bogdan Milea au răspuns tinerii parohiei care au participat la slujba Vecerniei, la finalul căreia a avut loc o nouă întâlnire catehetică. Tema întâlnirii, Înălţarea Domnului la cer - slava omului îndumnezeit,  a propus prezentarea unor texte omiletice din opera Sfântului Grigorie Palama care subliniază legătura dintre Taina Înălţării Domnului Hristos şi întemeierea Bisericii prin Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, când zice că Stăpânul Cel mai presus de ceruri „Se înalţă, ori de câte ori Se pogoară, ca pe cele de jos să le aducă împreună cu cele de sus şi să întemeieze o singură Biserică, cerească şi pământească, întru slava iubirii Sale de oameni. Aşadar, bucurându-se, ucenicii s-au întors la Ierusalim şi erau pururea în altar, adică aveau mintea la ceruri, şi binecuvântau pe Domnul, pregătindu-se pentru primirea binevestită a Pogorârii dumnezeiescului Duh“.

În ziua hramului, preoții și tinerii din grupa de cateheză au participat la evenimentele comemorative dedicate eroilor neamului.

Alte articole despre: