Eşti aici

Activități catehetice și sociale la Parohia Golești II

20 Septembrie 2016 / Învățământ

La Parohia Golești II, în Duminca după Înălțarea Sfintei Cruci, Părintele Cristian Bănuță, Consilier învățământ în Arhiepiscopia Râmnicului, a desfășurat o serie de activități catehetice și sociale la Parohia Golești II.

Părintele Consilier a subliniat în cateheza susținută rolul soteriologic al Sfintei Cruci, întrucât „Crucea este altarul divin real și istoric al creștinismului, altar pe care Domnul Hristos S-a adus jertfă, ca să ridice păcatele multora (adică ale acelora care voiesc să se mântuiască) (Evrei 9, 28). Crucea este, deci jertfelnicul lui Hristos, jertfelnic pe care El a fost și Jertfa sângeroasă, și Arhiereul Care a adus-o, „pentru toți, spre iertarea păcatelor”. Jertfa sângeroasă de pe cruce, se prelungește, până la sfârșitul veacurilor, în Biserică, prin Sfânta Liturghie, ca jertfă nesângeroasă.

Crucea este „puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18), pentru cei ce voiesc să se mântuiască, adică pentru cei ce cred. Cu puterea divină a crucii se laudă Sfântul Apostol Pavel, în slăbiciunile sale omenești și în necazurile și strâmtorările pe care le îndură (cf. Gal. 6, 14). Ea este „pecetea divină” de pe fața dreptcredincioșilor, pecete prin care aceștia au scăpat și scapă de urgiile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Roadele puterii lui Dumnezeu, putere dobândită de cei ce sunt însemnați cu pecetea lui Dumnezeu, adică au chipul sfintei cruci pe fața lor, sunt realități istorice, descrise și prezise în Vechiul Testament, unde se descrie nimicirea locuitorilor Ierusalimului: „Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim și însemnează cu semnul crucii”.

Crucea este semnul Fiului Omului, la a doua venire. Însuși Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi, care doreau sa afle timpul celei de a doua veniri a Lui, precum și timpul sfârșitului Lumii (Matei 24, 3) ca, între semnele care vor fi, „atunci se va arăta pe cer” (și) „semnul Fiului Omului” (Matei 23, 30), adică sfânta cruce. Cuvintele acestea arată, pe de o parte, ca Însuși Domnul Hristos confirmă valoarea sfintei cruci, în iconomia divină, in istoria mântuirii neamului omenesc, și aici, în mod special, cinstea ei cea mai mare, la Judecata din urma, iar pe de altă parte, aceste cuvinte sunt și o marturie și o recunoaștere, ca Sfânta Cruce, „semnul Fiului Omului”, pe cer, era cunoscută de către ascultători, ca un real semn divin, despre care n-a mai fost nevoie să-L intrebe pe Domnul, nimeni, nimic.”

Activitățile catehetice au fost continuat cu o agapă organizată de Comitetul parohial.

Alte articole despre: