Eşti aici

Cuviosul Ioan Arhimandritul (1692-1726)
Cuviosul Ioan Arhimandritul (1692-1726)
Cuviosul Ioan Arhimandritul (1692-1726)
Cuviosul Ioan Arhimandritul (1692-1726)

Viața și petrecerea fericitului părinte Ioan Arhimandritul, starețul Sfintei Mănăstiri Hurezi

A apărut cartea intitulată Viața și petrecerea fericitului părinte Ioan Arhimandritul, starețul Sfintei Mănăstiri Hurezi, în vremea Domnului Constantin Brâncoveanu. Fost-a acest fericit părinte Ioan născut din părinți binecredincioși, Neagoe și Stana, iar pentru multa vreme a trecuților ani, din ce neam se trăgea, fostu-s-a uitat. Încă din mică vârstă și-a închinat viața Domnului și Stăpânului nostru Iisus Hristos...

Data publicației: 
Septembrie 2015

În anul 2015, la Editura Praxis a Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului, în Colecția Vita Sanctorum, a apărut cartea intitulată Viața și petrecerea fericitului părinte Ioan Arhimandritul, starețul Sfintei Mănăstiri Hurezi, în vremea Domnului Constantin Brâncoveanu.

Cartea, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cuprinde viața și faptele minunate ale Cuviosului Ioan Arhimandritul (1692-1726), primul stareț al Sfintei Mănăstiri Hurezi, contemporan cu Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Cititorii au posibilitatea procurării acestei cărţi de la magazinele de colportaj ale Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului. Pentru studiu, cartea poate fi găsită și în bibliotecile centrale, orășenești și județene.

Fragmente din carte

Fost-a acest fericit părinte Ioan născut din părinți binecredincioși, Neagoe și Stana, iar pentru multa vreme a trecuților ani, din ce neam se trăgea, fostu-s-a uitat. Încă din mică vârstă și-a închinat viața Domnului și Stăpânului nostru Iisus Hristos...

Dar cunoscând bunul părinte sufletul omenesc și nevoințele ucenicilor săi și dorul ce-l aveau unii dintr-înșii a viețui în tăcere, pururea hrănindu-se cu sfânta rugăciune, le-a dat lor blagoslovenie a petrece în pădurile de pe lângă lavră, precum pustnicii cei de demult, însă cercetându-i și grijindu-i, ca un părinte duhovnicesc preaiscusit. Iar ca să nu-i risipească pe dânșii vrăjmașul neamului omenesc, nici să fie lipsiți de dumnezeieștile slujbe, luând voie și ajutor de la stăpânul său și ctitorul, le-a făcut lor în scurtă vreme schitișor în partea de miazănoapte a mănăstirii și l-a așezat sub paza sfinților, întru tot lăudaților Apostoli, pentru ca să aibă cuvioșii părinți adevărată pildă de viețuirea cea frățească, după cuvântul prorocesc, că bun și frumos lucru este a locui frații împreună...

Cu smerenie se purta în toată vremea fericitul acesta, măcar că era arhimandrit, mai-marele domneștii lavre și cinstit de toți pentru buna lui viață, iar de către domnul și stăpânul său, voievodul Brâncoveanu, încă mai mult. Că mare dorire avea dânsul a-l vedea pe marele avva...

Și a fost mutarea lui din această lume în luna lui iunie, 15 zile, în anul de la Hristos Mântuitorul 1726, egumenind la Sfânta Mănăstire Hurezi ani 34.