Eşti aici

„Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte”

În cadrul colecției Studia Academica volumul „Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte ”.

Data publicației: 
Februarie 2020

Volumul reunește comunicările științifice prezentate în contextul  împlinirii a 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Mircea cel Bătrân, când Arhiepiscopia Râmnicului a descoperit vocația ctitoricească și faptele sale de glorie. 

Apariția editorială este, așadar, o mărturie a cinstirii sale la împlinirea a 600 de ani de la mutarea în „Țara de peste veac”, dar și de înțelegere a rolului definitoriu pe care acesta l-a avut în păstrarea identității de neam și de credință a poporului român. Acest fapt este prezentat încă din debutul volumului de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul de binecuvântare intitulat „Voievodul Mircea cel Bătrân – premergător al unității  de neam și de credință a românilor”.

„Voievodul Mircea cel Bătrân - subliniază Înaltpreasfinția Sa - are un loc aparte între domnii creștini ai acestei națiuni, punându-și toată priceperea și dragostea pentru Biserica și  neamul său. Nu doar că a sprijinit Biserica, ctitorind o serie de lăcașuri de cult, ci, mai mult, s-a jertfit pe sine, făcându-se scut în fața năvălitorilor păgâni, spre a nu invada Europa. Întreaga Europă creștină îi este datoare acestui atlet al lui Hristos care, punându-și viața întreagă în mâna lui Dumnezeu, a știut să apere și să întărească Biserica lui Hristos. A luptat cu timp și fără timp la păstrarea unității neamului prin credință și cultură. Prima școală de caligrafi din Țara Românească a fost înființată la Mănăstirea Cozia și a susținut, prin toate coordonatele activității sale de domn, românii din Transilvania, considerându-i frați cu cei din celelalte țări românești. Voievodul Mircea a fost astfel un premergător al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”. 

În continuare apar studii semnate de academicieni, profesori universitri, istorici și preoți: 

- Acad. Prof. Univ. Dr.  Răzvan Theodorescu, „Mare voievod, herțeg și despot: ctitorul de țară Mircea”;
- Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, „Mănăstirea Cozia în cartografiile și descrierile austriece din prima jumătate a secolului al XVIII-lea”;
- Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea, „Politica lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) la Dunărea de Jos şi Marea cea Mare”;
-  Prof. Univ. Dr. Mihaela Palade, „Biserica Mănăstirii Cozia - între preluare, interpretare și perpetuare”;
- Diacon Drd. Ionuț Vînă,  „Tabloul votiv al domnitorului creștin Mircea cel Bătrân”;
- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan Vergatti, „Io Mircea mare voievod și domn, singur stăpânitor a toată Țara Ungrovlahiei...și de amândouă părțile peste toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare”;
- Pr. drd. Constantin Mănecu, „Scrierile lui Nicolae Iorga despre Mircea cel Bătrân”;
- Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, „Încercare privind dimensiunea spirituală în personalitatea și viața lui Mircea cel Mare”;  
- Prof. Dumitru Garoafă, „31 ianuarie/13 februarie 1918: comemorarea a 500 de ani de la trecerea în veşnicie a Domnitorului Mircea cel Mare”;
- Pr. Dr. Laurențiu Rădoi, „Mircea cel Mare și Biserica Neamului”.