Eşti aici

Maica Domnului și Misiunea Bisericii

Volumul Maica Domnului și Misiunea Bisericii, apărut în anul 2020 la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, cuprinde articole semnate de profesori de la Facultățile de Teologie, ce au fost prezentate în cadrul Simpozionului Național de Misiologie „Arhid. Prof. Univ. Dr. Petre I. David”.

Data publicației: 
Februarie 2021

În cadrul volumului, a fost subliniat faptul că deși preacinstirea Maicii Domnului a fost mărturisită într-o varietate a textelor și a expresiilor liturgice, în Sfânta Scriptură, în scrieri duhovnicești, dogmatice și în cele cu caracter omiletic, în nenumărate icoane care au devenit făcătoare de minuni, acestea  formează un mesaj unitar și coerent  că „Născătoarea de Dumnezeu este prin excelenţă pentru fiecare creștin dreptmăritor model pentru trăirea virtuţilor şi împlinirea lor, însă este și model de a-L aduce pe Hristos în lume și de a-L vesti pe Acesta spre o tot mai deplină cunoaștere a Lui: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan XVII, 3)”.