Eşti aici

„Mântuitorul Hristos ne-a arătat calea către Împărăția lui Dumnezeu”

3 Iulie 2022 / Administrativ

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 3 iulie, la Mănăstirea Ostrov, cu prilejul Sărbătorii Cinstirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea.

Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit celor prezenți la Sfânta Liturghie în ostrovul așezat împreună cu mănăstirea sub ocrotirea Maicii Domnului, despre bucuriile duhovnicești împărtășite de Dumnezeu în familia Sfântului Voievod Neagoe Basarab, ctitorul mănăstirii, dar și despre minunile la care obștea monahală și mulțimile de credincioși au fost părtași înaintea Icoanei Maicii Domnului  Îndrumătoarea.

Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a reliefat faptul că „Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, ne-a arătat calea pe care trebuie să o parcurgem către Împărăția lui Dumnezeu.
În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur învață: „Deschizându-se porţile de sus, trimiţând de acolo Duhul şi chemându-ne în patria cea din ceruri, Hristos ne duce de la vechea vieţuire la noua vieţuire. Nu numai că ne cheamă, ci ne dă şi cea mai mare vrednicie”.
Domnul Iisus Hristos a spus că Împărăția „este înăuntrul vostru” (Luca XVII, 21), pentru că acolo Îl primești și Îl slăvești pe Dumnezeu și inima te duce către Împărăția Cerurilor. De aceea, cel care dorește să fie părtaș Împărăției celei veșnice, să se străduiască să se lipească de Dumnezeu printr-o iubire desăvârşită, şezând lângă El încă toată viaţa.
Pentru a primi ceea ce Dumnezeu Însuşi a făgăduit, este nevoie de trăire duhovnicească, de o îndreptare spre duhul învăţăturii Evangheliei, pentru că, învață Sfântul Apostol Pavel: „Dacă vieţuiţi după trup veţi muri, iar dacă ucideţi cu Duhul faptele trupului veţi fi vii” (Romani VIII,13).
Numai prin mintea curăţită de patimi ea devine transparentă şi omul poate vedea în mod real energia necreată ce iradiază din Dumnezeu și, de aceea, este necesară curățirea privirii, a gândurilor de întinăciunea păcatului și să dobândească curăția inimii care nu trebuie să se lipească doar de cele necesare trupului, ci trebuie să tindă către viața veșnică, către cunoașterea lui Dumnezeu, Care Se revelează celor care și-au curățit privirea și inima.
De aceea „cei curaţi cu inima” văd în mod real pe Dumnezeu, după cuvântul Domnului din Fericiri: „Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V, 8). 
Cu cât omul se curăţeşte interior sau se eliberează de patimi, harul se poate sălăşlui tot mai adânc în el, transformându-l din interior sau luminând conştiinţa lui în aceeaşi măsură cu mintea, care va putea să străvadă pe Hristos prin toate cele create. Totodată, curăţia rugăciunii este pe măsura celei a inimii şi a minţii celui care se roagă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. 

Alte articole despre: