Eşti aici

„Sfântul Arhidiacon Ștefan a trăit mărturisirea lui Hristos cu preţul vieţii sale ca pe o jertfă”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

27 Decembrie 2018 / Viața Eparhiei

„Sfântul Arhidiacon Ștefan a trăit mărturisirea lui Hristos cu preţul vieţii sale ca pe o jertfă sau o ofrandă de sine, întocmai cum și Sfântul Apostol Pavel zicea: „Pentru mine viaţa este Hristos, iar a muri este un câştig“ (Filipeni I, 21), a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii la Paraclisul Arhiepiscopal Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Râmnicu-Vâlcea.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie au fost prezenți părinți consilieri, stareți ai mănăstirilor și preoții slujitori ai paraclisului arhiepiscopal.

Întărind în conștiința celor prezenți ideea că „martirul, cu preţul vieţii sale, păstrează până la moarte unirea cu Hristos şi slujirea Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu”, Chiriarhul Râmnicului a subliniat că „dragostea jertfelnică a Sfântului Arhiacon Ștefan i-a adus, de fapt, prima cunună de mucenic în istoria creştinismului. Biserica i-a rânduit zi de luminoasă pomenire în cea de-a treia zi de Crăciun întâiului martir creștin, iar prinosul de cucernică recunoștință față de jertfa sa a fost păstrat atât în cartea Faptele Apostolilor cât și în slujbele și acatistul său în care este numit ușa muceniclor și  următor al patimilor lui Hristos.

Sfântul Ștefan nu doar că a dorit să se împărtășească din Sfânta Euharistie, ci s-a arătat a fi și împlinitor a învățăturii Fiului lui Dumnezeu prin dragostea față de săraci și față de cei aflați în suferință, devenind model de slujire a aproapelui în Biserică dar și mărturisitor al Cuvântului încât nimeni nu putea „să stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea”.

Prin mărturisirea sa, prin moartea mucenicească, Sfântul Arhidiacon Ștefan ne arată credinţa sa puternică în Învierea de obşte, după cuvântul Mântuitorului, Care zice: „Eu sunt Învierea şi Viaţa; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac“ (Ioan XI, 25-26).

Sufletele martirilor se află în legătură apropiată cu Hristos, Mielul de jertfă, după cum ne încredințează Apocalipsa: „Aceştia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului. Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi slujesc ziua şi noaptea în templul Lui, şi Cel ce şade pe tron îi va adăposti în cortul Său“ (Apocalipsa 6, 14-15)”.

Așadar, Sfântul Ștefan devine un model pentru fiecare dintre noi pentru a rămâne credincioşi Mântuitorului Hristos până la sfârşitul vieţii noastre”, a încheiat Înaltpeasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: