Eşti aici

„Schimbarea la Față este arvuna vederii lui Dumnezeu față către față în veacul ce va să vină”

6 August 2021 / Viața Eparhiei

„Lumina necreată care a strălucit din Mântuitorul Hristos în timpul Schimbării la Față nu era o putere impersonală nevăzută, ci o energie personală concretă a Cuvântului lui Dumnezeu. Lumina de pe Tabor este vizibilă de asemenea şi de către isihaşti în experienţele lor mistice şi este aceeaşi pe care o vor vedea toţi sfinţii în veacul viitor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sfânta Liturghie săvârșită la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

Chiriarhul Râmnicului a reliefat, de asemenea, aspecte din Tradiția Bisericii privitoare la strălucirea chipului Mântuitorului: „Schimbarea la Față are pentru Sfântul Grigorie Palama, ca de altfel pentru majoritatea Sfinților Părinţi, o semnificaţie eshatologică profundă. Sfântul Grigorie găseşte în aceasta împlinirea promisiunii Mântuitorului asupra venirii Sale în slavă: „într-o asemenea slavă şi Împărăţie va veni Hristos în veacul viitor”. 

Vederea lui Dumnezeu „față către față” nu este o metaforă, ci, aşa cum arată Sfântul Grigorie Palama, citându-i pe sfinţii Maxim Mărturisitorul şi Dionisie Areopagitul, Dumnezeu Se lasă văzut de cei ce sunt vrednici de aceasta. Fiinţa umană poate deja din viaţa prezentă să fie stabilită în comuniunea slavei eshatologice a Împărăţiei lui Dumnezeu şi să primească arvuna vederii „față către față”. Astfel, vederea aceasta „față către față” care a început în veacul acesta va atinge desăvârşirea în Împărăţia lui Dumnezeu. Cel care participă la energia divină devine el însuşi Lumină şi cu lumina vede în plină conştiinţă cele ascunse ale harului. Schimbarea la Față este şi o descoperire eshatologică: „Şi străluceşte pe munte şi Se face mai luminos ca soarele, arătând în chip tainic viitorul”.

Suntem chemați, așadar, să avem privirea aţintită către Împărăţia lui Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. 

Alte articole despre: