Eşti aici

„Mucenicia Sfintei Filofteea ne încredințează că omul care L-a primit pe Hristos în inima sa trebuie să-şi conformeze lucrările şi gândurile după voinţa lui Dumnezeu”

7 Decembrie 2022 / Viața Eparhiei

„În lucrarea virtuților și în rugăciune desăvârșită, Sfânta Filofteea l-a cunoscut pe  Dumnezeu și și-a deschis sufletul spre lucrarea harului dumnezeiesc, nelipindu-și inima de nimic din lumea aceasta”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Arhiepiscopală în ziua de 7 decembrie.

Chiriarhul Râmnicului a accentuat că „din viața Sfintei Filofteea descoperim curățenia și simplitatea tinerei care a iubit milostenia și a unit-o cu rugăciunea curată. Nu s-a abătut cu nimic din calea spre Dumnezeu și nu și-a ațintit mintea numai spre cele pământești, spre grija de cele trecătoare, ci a îmbogățit neîncetat candela virtuților sale.

Mucenicia Sfintei Filofteea ne încredințează că omul care L-a primit pe Hristos în inima sa trebuie să-şi conformeze lucrările şi gândurile după voinţa Domnului. Moaştele sale sunt cu adevărat sfinţite, pentru că poartă pecetea dumnezeiască, fiind purtătoare de har, întrucât s-au împărtăşit de slava şi puterea dumnezeiască.

Părintele Dumitru Stăniloae considera că „Sfinţii sunt importanţi şi prin ceea ce ne transmit: şi anume Biserica vie, în spiritualitatea ei, în forţa sa spirituală şi exemplul lor. Îi venerăm pentru că sunt plini de Dumnezeu. Sunt oameni care au atins culmile cele mai înalte ale îndumnezeirii. Se interesează de uman aşa cum se interesează de Hristos; sunt împreună cu Hristos aşa cum sunt îngerii”.

Să privim, așadar, cu multă nădejde spre ajutorul lui Dumnezeu, pentru mijlocirile și rugăciunile Sfintei Filofteea și să căutăm ca faptele sale luminoase să rodească în inimile tuturor iubirea smerită și dragostea sinceră față de Dumnezeu și față de aproapele.

Într-una dintre Omiliile la Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că prin grija continuă pentru mântuire vom atrage asupra noastră harul lui Dumnezeu, pentru că privirea noastră va fi şi mai pătrunzătoare. Aşadar, avem nevoie de minte limpede şi de har duhovnicesc ca să ne urcăm la acea înălţime”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: