Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Zaheu L-a primit pe Mântuitorul Hristos în casa sa, iar Dumnezeu a făcut locaș al Său din inima vameșului”

22 Ianuarie 2023 / Viața Eparhiei

„Înainte de a-L întâlni pe Mântuitorul Hristos, Zaheu era preocupat de cele pământești, își cheltuia toate puterile pentru folosul său propriu, în mod egoist, pe când, după ce a auzit chemarea lui Dumnezeu, a fost întru totul preocupat de viața duhovnicească, de mântuirea sufletului său, luptându-se din răsputeri să aibă acces la cerul în care Îl poate primi pe Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 ianuarie, la Parohia Bărbătești din Protoieria Horezu.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „întâlnirea vameșului Zaheu cu Mântuitorul Hristos i-a schimbat acestuia viața. Glasul conștiinței a fost deopotrivă chemarea tainică prin care Dumnezeu i-a dat curaj, ca înaintea Judecății, și, înfricoșându-se pentru relele săvârșite, „I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”.

Vedem că virtutea, despărţindu-se în chip duhovnicesc de rău, nu depinde decât de libera hotărâre a omului să ajungă în starea spre care înclină prin dorinţă. Alegerea binelui nu e însoţită de nicio osteneală, dacă ai primit pe Dumnezeu în cugetare.
Cugetând la raportarea omului la cer și adresându-se în rugăciune lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae Velimirovici spune: „Cerul este departe, foarte departe, pentru omul al cărui duh și inimă sunt întoarse de la Tine sau care-și bate joc, când se pomenește numele Tău. Dar cerul este aproape, foarte aproape, pentru omul care ține întotdeauna deschisă ușa sufletului său și așteaptă să vii Tu, Cel mai drag dintre oaspeți”. 
Zaheu L-a primit pe Mântuitorul Hristos în casa sa, iar Dumnezeu a făcut locaș al Său din inima vameșului. El locuiește în inima omului, după cum Însuși mărturisește: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan XIV, 23). A spus Domnul că „s-a făcut mântuire casei acesteia”, pentru că ceea ce se împlinește nu este altceva decât făgăduința lui Dumnezeu: „Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” (II Corinteni VI, 16). 
Și noi dorim ca Dumnezeu să Se sălășluiască în inima noastră blândă și smerită, pentru a deveni fii iubiți ai Săi, însă pentru aceasta trebuie să avem și conștiința de a face din întreaga noastră viață un semn văzut al acestei înfieri dumnezeiești, ca nu cumva trăind potrivnic voii Lui celei sfinte, să ne aflăm mințind prin însăși viața noastră”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: