Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Unitatea de credință și dreapta cunoaștere a lui Dumnezeu sunt coordonatele spre dobândirea Împărăției cerurilor”

31 Mai 2020 / Viața Eparhiei

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni, III, 26-27), sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel pe care Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, le-a împărtășit preoților și credincioșilor care au fost prezenți la Sfânta Liturghie, duminică, 31 mai, la Biserica Adormirea Maicii Domnului  din municipiul Drăgășani.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a precizat: „Biserica îi cinstește în mod aparte în duminica aceasta pe Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, cei care au arătat că unitatea duhovnicească a Bisericii, dată de Hristos Domnul în Duhul Sfânt, presupune de la noi o responsabilitate mare. Cunoscuta afirmație a Sfântului Ciprian „extra Ecclesiam nulla salus”  (în afara Bisericii nu există mântuire) exprimă în chip real învățătura Mântuitorului Hristos că, în afara comuniunii de iubire, bazată pe dreapta credință, nu există mântuire.

Sfinții Părinți care au participat la sinodul I Ecumenic au mărturisit că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Schimbarea și a unei singure litere din Simbolul de credință de la Niceea înseamnă diminuarea măreției și generozității darurilor lui Dumnezeu, înseamnă alterarea învățăturii de credință ortodoxe.

Unitatea de credință și dreapta cunoaștere a lui Dumnezeu sunt principalele coordonate pe care trebuie să le avem în vedere spre dobândirea veșnicei bucurii din Împărăția lui Dumnezeu. Pe acestea le vom avea în măsura în care vom reuși să creștem întru Hristos, spre starea bărbatului desăvârșit, adică a asemănării cu Dumnezeu.

Pericopa evanghelică a așezat în inimile noastre rugăciunea rostită de Mântuitorul Hristos în Grădina Ghetsimani, înaintea de Sfintele Sale Patimi: «Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume» (Ioan XVII, 1-6)”.

În continuare, Chiriarhul Râmnicului a vorbit și despre responsabilitatea pe care o avem față de aproapele nostru, ca și acesta să rămână statornic în credință: „fiecare persoană, ca membru al Bisericii, nu doar că trebuie să se îngrijească de sine, păzindu-se de păcat ca slăbire a unității eclesiale, ci trebuie să se îngrijească cu responsabilitate și iubire jertfelnică de aproapele lui, după cum și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: „să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos” (Efeseni IV, 2-7).

„Să apărăm cu tărie dreapta credință, arătând prin dreapta lucrare că suntem modele vii pentru copiii noștri. Să fim cu adevărat stâlpii de apărare a Bisericii, pentru că Hristos cere de la noi lucrul acesta”, a fost îndemnul cu care Înaltpreasfinția Sa a încheiat cuvântul de învățătură.

Alte articole despre: