Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Arhanghelii sunt purtători ai harului și binevestitori ai lucrării lui Dumnezeu”

8 Noiembrie 2023 / Viața Eparhiei

„Dialogul înălțător din psalmul XXIII: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei” este strigătul plin de bucurie al cetelor cerești care descrie urcușul spre veșnicie, asemenea patriarhului Iacob care, adormind într-un loc, a visat o scară ce unea cerul cu pământul, îngerii suindu-se și coborând pe ea, iar după ce s-a trezit, a exclamat: „Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!”. Cu adevărat, după înveșmântarea în har, biserica este poarta cerului”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, miercuri, 8 noiembrie, la sfințirea bisericii de la Parohia „Sfântul Gherasim de la Iordan” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe preoții și credincioșii prezenți la sărbătoare: „Să ne bucurăm și noi ca niște iubitori de Hristos, fiindcă și cerul și pământul se bucură la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Una dintre stihirile vecerniei Înălțării Domnului, spune că Duhul Sfânt porunceşte tuturor îngerilor Săi: Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre! Toate neamurile bateţi din palme, că S-a suit Hristos unde era mai înainte. Îngerii se minunează văzând un om mai presus decât ei. Tatăl primeşte pe Acela pe Care îl are în sânuri de-a pururea”. Sfântul Iustin vede aici un dialog între căpeteniile îngerilor şi Duhul Sfânt, iar Sfântul Grigorie de Nazianz alătură îngerilor ştiutori, care răspund, şi pe creştinul chemat să se înalţe, prin virtuți, la cele cerești.

Să deschidem și noi porțile sufletului spre a intra pe porțile veșniciei! Sfântul Atanasie cel Mare spune că ne-a înnoit nouă Domnul Iisus Hristos cale proaspătă şi vie, neintrând în sfinte făcute de mâini, ci în cerul însuşi, spre a Se arăta feţei lui Dumnezeu pentru noi. Această cale ne-a fost revelată tocmai de către Sfinții Arhangheli. În acest sens, Sfântul Dionisie Areopagitul învață că ființele cerești sunt revelatoarele prime și în multe feluri ale ascunzimii dumnezeiești. De aceea s-au și învrednicit mai mult decât toate de numele de îngeri, deoarece iluminarea Dumnezeirii ajunge întâi la ele și prin ele ni se transmit nouă revelările cele mai presus de noi. Astfel „legea, cum zice cuvântul dumnezeiesc, prin îngeri ni s-a dat" (Galateni III, 19); pe Vestiții noștri Părinți dinainte de lege și de după lege îngerii i-au ridicat la Dumnezeu, sau i-au învățat ce să facă și i-au adus la calea dreaptă de la rătăcire și de la viața lipsită de curăție; ei au descoperit rânduieli sfinte, sau viziuni ascunse de taine cerești, sau anumite preziceri" (Fapte VII, 53; Matei III, 12; Fapte XI, 12; Dan. VI, 10; Is. X)”. De aceea, cuvenit lucru este să-i cinstim pe aceia care stau în fața Tronului Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa VIII, 2). Arhangheli sunt împlinitori ai voii lui Dumnezeu, sunt purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărțile Vechiului Testament ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea și apără pe cei nevinovați, iar Sfântul Arhanghel Gavriil este binevestitorul bucuriei mântuirii neamului omenesc, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: