Eşti aici

„Harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor sunt temelia împărtășirii iubirii lui Dumnezeu”

28 Noiembrie 2021 / Viața Eparhiei

„În convorbirea cu dregătorul bogat, Mântuitorul Hristos ne încredințează că, dacă cineva dorește să se sălăşluiască întru slava vieții veșnice, trebuie să se supună celor rânduite în Sfânta Scriptură şi să urmeze, după putere, Fiului lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 28 noiembrie, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale.

Chiriarhul Râmnicului a arătat că „harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor se pun ca temelii pentru împărtășirea iubirii lui Dumnezeu.
Sfântul Chiril al Alexandriei sublinia că „dregătorul era prea slab în cugetul său și nu a putut fi convins nici măcar să asculte sfatul de a-și vinde averea, deși i-ar fi fost mult folositor și plin de răsplată. Domnul vădește boala care și-a aflat casă în cei cu averi, spunând: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila printre urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu”.
Curăția de patimi ne învredniceşte de sălăşluirea lui Dumnezeu în noi, însă este nevoie de statornicie în credință, care devine temelie a vieții veșnice ce se dobândește prin lucrarea virtuților. 
Statornicia în credință este necesară până la dobândirea sfințeniei, care nu este altceva decât o stare de statornicie continuă în iubirea lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: