Eşti aici

„Dreptul Simeon Îl întâmpină pe Cel Ce «S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă» (Efeseni V, 21)”

2 Februarie / Viața Eparhiei

„Mântuitorul Hristos a fost dus la tempul spre a trece neamul omenesc de la vechea vieţuire la viața cerească, pentru că El era Lumina vieții veșnice. Dreptul Simeon, sub povățuirea Sfântului Duh, vede de fapt Lumina cea mare care Se arată lumii, plinătatea revelaţiei lui Dumnezeu în Iisus Hristos, și Îl întâmpină pe Cel ce „S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă” (Efeseni V, 21), pentru mântuirea tuturor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în omilia rostită la Praznicul Întâmpinării Domnului la Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian” din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „timpul așteptării Dreptului Simeon a fost un timp al rugăciunii și al despătimirii, în care s-a rugat să i se sădească o inimă curată, lucru evidențiat de Sfântul Evanghelist Luca care mărturisește că «omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristos Domnul. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu» (Luca II, 25-27). Descoperim, așadar, în viața Dreptului Simeon, că prin lucrarea Sfântului Duh, mintea se umple de har şi poate contempla raţiunile tainice aşezate de Cuvântul prin Duhul Sfânt în făpturi şi în Scripturi.

Privind la viața virtuoasă a Dreptului Simeon și la cea a proorociței Ana, înțelegem că Dumnezeu împărtășește cereștile taine celor vrednici de har, pe măsura virtuţii fiecăruia. Simeon vede cu ochii trupești «Mântuirea» pe care Dumnezeu a pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, însă această vedere nu s-a limitat doar la o privire a Pruncului Iisus, ci a însemnat o trecere de la trupesc la duhovnicesc, de la creat la necreat, de la stricăcios la nemuritor. El se roagă să fie așezat în Împărăția Cerurilor, acolo unde se putea împărtăși în mod deplin de vederea celor „ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El", însă, ca arvună a vieții veșnice, „le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu” (I Corinteni II, 9-10).

Dumnezeu Se descoperă pe Sine, vine în întâmpinarea celui ce Îl caută și, astfel, omul care se pregătește pentru întâmpinarea Mântuitorului Hristos, trăiește bucuria nu doar de a-L ține pe Mântuitorul Hristos în brațe ci de a se împărtăși de viața dumnezeiască, prin dobândirea sfințeniei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: