slujba

 • Priveghere Arhierească la Sărbătoarea Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în seara zilei de luni, 11 iulie, la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale, slujba de priveghere la Sărbătorea Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița.

  12 Iulie 2022
 • Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

  Slujba Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânișoara

  De Dumnezeu iubitorilor Părinţi, suindu-vă în munţii faptelor bune, locaşuri Preasfântului Duh v-aţi arătat, iar acum ca făclia în sfeşnic luminaţi în lume, Cuvioşilor Neofit şi Meletie; rugaţi-vă lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

  6 Iulie 2016
 • Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

  Slujba Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

  Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai luptelor duhovnicești v-ați arătat, Cuvioşilor Daniil şi Misail, că de iubirea Mântuitorului Hristos nedespărţiţi fiind, cu apostolească râvnă Preasfintei Treimi aţi slujit cu osârdie, în peşteri nevoindu-vă. Pentru aceasta  cerem cu smerenie: Rugaţi-vă, să se mântuiască sufletele noastre!

  6 Iulie 2016
 • Slujba Sfântului Sfinţit Mucenic Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei

  Sfinte Părinte Ierarhe Antim, după vrednicie ai fost rânduit păstor şi învăţător turmei tale, şi cu înţelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

  23 Iunie 2015