Sfântul Constantin Brâncoveanu

  • „Pre alt Constantin şi acum au rădicat, şi la nume şi la faptă asemenea cu acela”

    Odată cu urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Sfântul Constantin Brâncoveanu îşi asumă rolul de apărător al drepturilor şi intereselor naţionale în contextul luptelor de expansiune purtate între austrieci, turci şi ruşi, continuator al mişcării culturale şi ctitoriceşti a lui Matei Basarab şi Şerban Cantacuzino, dar şi  protector al Ortodoxiei în spaţiul balcanic, după modelul lui Neagoe Basarab, şi chiar al celei din Orient prin sprijinul masiv acordat patriarhilor Antiohiei şi Ierusalimului, sau georgienilor, la rugămintea Sfântului Mitropolit Antim.

    16 August 2020
  • Interviu cu Acad. Dan Berindei

    Dan Berindei s-a născut la 3 noiembrie 1923, în București. Istoric român, licențiat în istorie și filosofie al Universității din București (1945) și doctor în istorie (1969), a fost ales membru titular al Academiei Române în anul 1992. Din anul 1996 este președintele Secției de Știinte Istorice și Arheologie al Academiei Române, iar din 2006 este vicepreședinte al Academiei Române.

    4 Aprilie 2016