Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune pentru ocrotirea de grindină

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne Atotputernice, Stăpânul şi Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, ştim că am greşit la cer şi înaintea Ta, şi am mâniat bunătatea Ta, şi am pornit certarea Ta spre noi, şi suntem vrednici de cea mai cumplită certare a Ta. Însă, ştiind iubirea Ta de oameni că precum Îţi e slava, aşa şi bunătatea şi milostivirea, cădem cu umilinţă la marea Ta milostivire şi Te rugăm pe Tine, Cel ce nu vrei moartea păcătoşilor, îmblânzeşte-Ţi şi-Ţi întoarce groaznica Ta mânie de la noi, credincioşii robii Tăi, şi nu ne pierde cu dreapta Ta mânie, întru fărădelegile noastre. Opreşte, Doamne, şi stinge focul mâniei Tale, Cel ce nu vrei moartea păcătoşilor, îmblânzeşte-Ţi şi-Ţi întoarce groaznica Ta mânie de la noi, credincioşii robii Tăi, şi nu ne pierde cu dreapta Ta mânie, întru fărădelegile noastre. Opreşte, Doamne, şi stinge focul mâniei Tale, pornit asupra noastră, iar norii cei întunecaţi, cu grindină stricătoare, risipeşte-i degrabă şi-i goneşte la munţi şi-n locuri pustii, unde nu este vieţuirea robilor Tăi. Iar nouă, slugilor Tale, ne trimite ploaie lină şi curată, numai cât este pentru trebuinţa şi roadă pământului nostru şi spre folosul poporului Tău. Aşa, Stăpâne, Doamne, cu puterea dumnezeirii Tale, porunceşte degrabă văzduhului să stea întru linişte şi să se arate senin, curat, vesel şi cu strălucire de soare, ca, bucurându-ne şi mulţumindu-Ţi, să Te mărim pe Tine, Preabunule, Dumnezeul nostru. Că bun şi iubitor de oameni esti şi Ţie slavă înălţăm,Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: