Pastorală la Nașterea Domnului

 • Smerenia, calea îndumnezeirii omului

  Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal, și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
  † VARSANUFIE,
  Cu harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Râmnicului, Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi arhierești și părintești binecuvântări!

  11 Decembrie 2020
 • Nașterea Domnului – dorul nesfârșit al lui Dumnezeu după oameni

  Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
  Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

  „Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 
  În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”
  (I Ioan IV, 9-10)

  19 Decembrie 2019
 • Nașterea Domnului – bucuria cerească revărsată pe pământ

  Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul
  Arhiepiscopiei Râmnicului,
  Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
  iar de la noi părintești binecuvântări!

  18 Decembrie 2017
 • Cu noi este Dumnezeu

  † VARSANUFIE,

  cu darul lui Dumnezeu
  Arhiepiscop al Râmnicului,

  Iubitului nostru cler,
  cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și
  tuturor dreptcredincioșilor creștini din această de Dumnezeu păzită eparhie:
  Har, milă, pace și întru toate bunăvoire,
  iar de la noi arhierești și părintești binecuvântări!

  25 Decembrie 2016
 • Pastorală la Nașterea Domnului (2015)

  Pastorală la Nașterea Domnului (2015)

  Găteşte-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul! Împodobeşte-te, Efrata, că Pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioară! Pentru că pântecele Aceleia Rai Înţelegător s-a ară­tat, întru care este Dumnezeies­cul Pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte!

  24 Decembrie 2015