Eşti aici

Educația, împărtășirea valorilor spirituale și culturale în căutarea adevăratului sens al vieții

2 Septembrie 2022 / Învățământ

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2022-2023.

Educația, împărtășirea valorilor spirituale și culturale în căutarea adevăratului sens al vieții

 

Stimați dascăli,

Iubiți părinți,

Dragi elevi,

 

Începutul anului școlar reprezintă un moment de emoție pentru fiecare dintre noi, prin rememorarea nostalgiei anilor în care, prin dragostea dascălilor și a părinților, ne-am înnobilat sufletește, dar și un moment al bucuriei profesorilor și elevilor, prilejuite de întâlnirea colegilor pentru a petrece împreună timpul împlinirii idealurilor fiecăruia în parte.

 Educația este una dintre cele mai nobile activități, este „arta artelor” pentru profesori, după cum o definește Sfântul Grigorie de Nazianz, este calea fiecărui copil spre lumina sufletului, o cale însoțită de dragostea părinților care, cu multă nădejde, proiectează pe acest drum al cunoașterii intelectuale și spirituale visurile și împlinirile copiilor în căutarea adevăratului sens al vieții.

Zestrea înțelepciunii și a cunoașterii a fost împărtășită dintotdeauna, iar darul învățării a fost prețuit în chip deosebit de Mântuitorul Hristos, modelul desăvârșit al Învățătorului în tradiția creștină, Care chema la păstrarea și perpetuarea nealterată a adevărurilor de credință: „iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția Cerurilor” (Matei V, 19).

Chipurile dascălilor dedicați misiunii lor prin modul excepțional în care au îmbinat libertatea personalității fiecărui elev în parte cu exigențele actului didactic, deopotrivă cu implicarea intelectuală și spirituală a acestora, sunt impregnate pentru veșnicie în sufletele fiecărui om, indiferent de statutul său social. Cu ajutorul profesorilor, copiii și tinerii pot redescoperi sensul creștin al vieții și importanța comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii.

Fiecare întâlnire a profesorului cu elevii săi descoperă aspirația lăuntrică a omului de a căuta adevărul și, de aceea, distinși dascăli, vă îndemnăm să fiți lumina care înlătură negura necunoștinței, iar activitățile pe care le desfășurați să înnobileze cunoștințele împărtășite cu grija izvorâtă din dragostea familiei, motivându-i să descopere sensul Binelui și Frumosului.

Totodată, trebuie împărtășite darurile și bucuriile copilăriei și ale tinereții și observăm, cu multă admirație, cum învățătorii și profesorii care au stat vreme îndelungată în mijlocul copiilor și-au păstrat până la bătrânețe o bucurie specifică tinerilor. Este, așadar, un privilegiu pentru fiecare profesor să fie prezent în mijlocul elevilor.

Privind emoția, sinceritatea și entuziasmul elevilor la începutul acestui an școlar, îi îndemnăm să privească timpul petrecut la școală ca pe un timp al unei continue înnoiri. Anii de școală să-i parcurgeți, dragi elevi, ca pe niște trepte pe care așezați temelia propriilor aspirații, în care valorificați tezaurul valorilor sprirituale pe care Biserica vi le împărtășește, deopotrivă cu valorile primite în familie, iar rodirea acestora să devină încununarea activității depuse, pentru ca Mântuitorul Hristos să umple de pace şi bucurie sufletele tuturor!

Dumneavoastră, dragi părinți, vă adresăm îndemnul de a cultiva o legătură statornică între Biserică, Familie și Școală, în duhul iubirii părintești în care dragostea „toate le nădăjduiește” (I Corinteni XIII, 7), încurajându-vă și sprjijinindu-vă copiii în toată fapta cea bună, înțelegând însă că libertatea nu înseamnă tolerare necondiționată față de neorânduială și nesocotirea pericolelor, ci o preocupare pedagogică continuă care descoperă adevărata măsură a iubirii părintelui.  

Biserica încurajează copiii şi tinerii să-şi trăiască viaţa în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu aproapele, amintindu-le permanent că prin învățătură se cultivă modestia, se antrenează altruismul și se promovează în cel mai frumos mod chibzuința și generozitatea.

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și profesorii, la începutul anului şcolar 2022-2023 și Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să dăruiască tuturor profesorilor putere și statornicie în muncă, iar elevilor le dorim să sporească în învățătură spre bucuria lor, a dascălilor, a părinților și a Bisericii!

 

Varsanufie,

Arhiepiscopul Râmnicului

Alte articole despre: