Eşti aici

Mucenicia Brâncovenilor

Volumul intitulat Mucenicia Brâncovenilor a apărut la Editura Praxis în anul 2015, sub semnătura părintelui Ioan Lupaș, istoric român de prestigiu, profesor universitar, doctor în filosofie, politician și academician.

Data publicației: 
August 2015

Conferința părintelui Ioan Lupaș despre mucenicia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi, tipărită în cartea de față, reprezintă expresia iubirii autorului față de Biserica Ortodoxă și neamul românesc. Părintele Ioan Lupaș a fost arestat de regimul comunist și întemnițat pentru cinci ani la Sighetul Marmației.
Așa cum arată autorul, nu este mic numărul voievozilor milostivi și darnici, care au împodobit pământul Țărilor Române, veacuri de-a rândul cu sfinte locașuri de închinare, clădite și înfrumusețate cu atâta măiestrie, încât multe din ele pun în uimire pe cei mai pricepuți cercetători, sosiți din mari depărtări ca să cunoască neamul și țara.
Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu este zugrăvit în această lucrare ca pildă pentru ceilalți domni și conducători ai țării, nu numai pentru îmbelșugata lui dărnicie, revărsată asupra celor ce osteneau să lumineze poporul prin cartea bisericească, îndrumându-l pe căile virtuților, dar mai ales pentru pilduitoarea statornicie de care a dat dovadă în cele mai cumplite clipe ale vieții sale, pecetluind cu suprema jertfă, cu însuși  sângele său, cu al ginerelui și cu al fiilor săi, credința neclintită în Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos.